Dodana: 12 marzec 2020 14:34

Zmodyfikowana: 12 marzec 2020 14:34

Plenarne posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Białymstoku

Informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w województwie podlaskim i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, rynek pracy, opinie na temat Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego – to niektóre z tematów posiedzenia plenarnego WRDS. Obrady odbyły się w środę (11.03) w siedzibie urzędu marszałkowskiego. Wziął w nich udział Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie plenarne WRDS -- 1.jpg

Do zaplanowanego porządku obrad wprowadzono punkt dotyczący sytuacji epidemiologicznej w kraju i województwie podlaskim.
Marszałek Malinowski informował, że samorząd województwa otrzymał rządowe wsparcie w wysokości 2 mln 580 tys. zł na zakup niezbędnego sprzętu i środków ochronnych w szpitalach wojewódzkich i klinicznych oraz jednostkach pogotowia ratunkowego.
- Mamy też w budżecie rezerwę w wysokości 700 tys. zł, które przekażemy naszym jednostkom.
Poinformował również, że wkrótce zostanie zwołana nadzwyczajna sesja sejmiku województwa podlaskiego, podczas której zostaną podjęte niezbędne uchwały do rozdysponowania funduszy.
Marek Malinowski podkreślał, że zarząd województwa jest w stałym kontakcie z wojewodą podlaskim, służbami sanitarnymi i jednostkami ochrony zdrowia.

Informację, w imieniu wojewody Bohdana Paszkowskiego przekazał Andrzej Kozłowski, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW).
W ośmiu szpitalach w regionie obowiązuje stan podwyższonej gotowości – to USK i USDK w Białymstoku, szpitale w Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Augustowie i wojewódzkie szpitale w Łomży i Suwałkach. Tym placówkom będzie można w razie konieczności zlecić  m.in. zwiększenia bazy łóżek zakaźnych, przekształcenie oddziału w oddział zakaźny oraz zwiększenie obsady personelu.
Andrzej Kozłowski przypomniał też, że trwają kontrole sanitarne na granicach.

Elżbieta Kraszewska, Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypominała o szczególnym zachowaniu zasad higieny, m.in. mycia rąk.
- Powinniśmy to robić, tak jak robią to lekarze chirurdzy, a nikt tego nie robi – mówiła dyrektor Kraszewska.
Poinformowała również, że w tej chwili jest 11 stacji sanitarno-epidemiologicznych w Polsce, które wykonują badania na obecność koronawirusa. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ze względu na braki techniczne na tej liście nie ma. Ale może się to zmienić – wojewoda podlaski przekazał jednostce 475 tys. na zakup odpowiedniego sprzętu.

W tej chwili w województwie podlaskim w związku z podejrzeniem koronawirusa w szpitalach przebywają trzy osoby, cztery objęte są kwarantanną, a 294 objęto nadzorem epidemiologicznym.

 

Podczas obrad rozmawiano tez m.in. o Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy prezentowali sytuację na podlaskim rynku pracy/. Analizę eksportu województwa podlaskiego za rok 2019 przedstawił dr inż. Wojciech Winogrodzki.


Aneta Kursa

 

 

facebook