Dodana: 6 kwiecień 2021 09:20

Zmodyfikowana: 7 kwiecień 2021 09:40

Tunel drogowy wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Tunel drogowy przy ul. Hetmańskiej stał się zabytkiem. Taką decyzję podjęła prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

Tunel pod torami.

Zabytkowy obiekt został wybudowany na początku XX wieku jako część budowy strategicznej magistrali łączącej Białystok z Jeżewem, drugiej, południowej nitki tej drogi biegnącej obok Starosielc, Krupnik, na południe od Choroszczy i Pajewa, wpadającej w Jeżewie w wybudowaną wcześniej drogę Białystok-Warszawa. 

Budowla przetrwała II wojnę światową. Jak powiedziała prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków, jego wartości historyczne, związane z rozwojem komunikacyjnym miasta, ukazują pewien etap w rozwoju technik inżynieryjnych i planowania urbanistycznego.  

Tunel świadczył o strategicznych walorach komunikacyjnych Białegostoku jako istotnego garnizonu i węzła komunikacyjnego. Zachowana pierwotna forma i oryginalny materiał pozwalają na prowadzenie dalszych badań i analiz dotyczących rozwoju na tym terenie inżynierii komunikacyjnej i wojskowej. 

Obiekt został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków w wyniku przeprowadzenia ponownego postępowania i zebrania dodatkowej dokumentacji.

Budowla jest zamknięta dla ruchu kołowego od 2007 roku. Obecnie samochody przemieszczają się Tunelem im. gen. Emila Augusta Fieldorfa "Nila", którego przekrój jest największy w Polsce. 

źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

oprac.: Cezary Rutkowski

fot.: Cezary Rutkowski

facebook