Dodana: 30 kwiecień 2019 08:24

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2019 08:24

Drogowe spotkanie z delegacją z rejonu grodzieńskiego

Wicemarszałek Marek Olbryś spotkał się z delegacją z rejonu Grodzieńskiego, na czele z Przewodniczącym Janem Janowiczem Wasilewskim.

Uczestnicy spotkania z wicemarszałkiem województwa przy stole konferencyjnym podczas rozmów

Spotkanie poświęcone było realizacji projektów z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w tym projektu "Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym Województwa Podlaskiego i Rejonu Grodzieńskiego", którego beneficjentami są Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich i Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy. Podczas spotkania omówiono stan prac oraz bieżące problemy związane z realizacją projektu.

gs

 

facebook