Dodana: 17 październik 2014 13:22

Zmodyfikowana: 17 październik 2014 13:22

Wschodnie firmy zainteresowane współpracą transportową z Barter SA

Możliwości terminalu przeładunkowego w Sokółce prezentował białostocki Barter SA na targach logistycznych Białoruski Tydzień Transportowy. Barter był jedyną podlaską spółką obecną na tej imprezie.

Białoruski Tydzień Transportowy jest jedną z najważniejszych imprez transportowo-logistycznych na Białorusi. Wydarzenie od ośmiu lat odbywa się w październiku w Mińsku na Białorusi i gromadzi przedstawicieli świata biznesu, polityki i transportu. Dostrzegając ogromny potencjał we współpracy transportowej i logistycznej ze Wschodem, w tym roku po raz pierwszy w targach udział wzięły polskie firmy, skupione w ramach stoiska narodowego, zorganizowanego pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki.

Barter SA prezentował się na samodzielnym stoisku i był na targach jedynym licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym z Polski, wyposażonym we własny szeroko- i jednocześnie normalnotorowy terminal przeładunkowy.

- Przede wszystkim chcieliśmy pokazać, że istnieje alternatywny dla terminalu w Małaszewiczach, terminal w Sokółce, położony w korytarzu tranzytowym Bruzgi-Kuźnica Białostocka – mówi Wiesław Treszczotko, kierownik logistyki Barter SA. – Prezentowaliśmy nasze rozwiązania i możliwości przeładunkowe. Byliśmy tam pierwszy raz, a zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania.

Również dlatego, że oferta Barteru jest bardzo wszechstronna, skierowana do wszystkich firm, zainteresowanych transportem międzynarodowych przesyłek tranzytowych, niezależnie od branży.
- Głównie liczymy na przeładunki różnych materiałów: skroplonych węglowodorów, węgla i nawozów ale prezentowaliśmy także nasze możliwości
w zakresie przeładunków intermodalnych – podkreśla Wiesław Treszczotko.

Udział w targach zaowocował nawiązaniem bardzo wielu obiecujących kontaktów biznesowych. Współpracą z Barterem zainteresowany jest np. producent olejów roślinnych z Bobrujska, któremu zależy na przeładunku oleju roślinnego z cystern do kontenerów i dalszy ich transport. Z kolei producent szyb z Gomla chciałby przewozić szyby w skrzyniach do Dęblina i sodę do produkcji szyb z Inwrocławia, a jeden z białoruskich spedytorów zainteresowany jest transportem drewna i kruszywa.

- Mamy nadzieje, że te kontakty uda się teraz przekuć na  konkretne kontrakty – podsumowuje przedstawiciel Barteru. – Poza tym udział w targach to też niezwykle cenne doświadczenie, pozwalające poznać aktualny stan branży. W jednym miejscu zgromadziło się ponad 100 firm, związanych z transportem kolejowym  z Białorusi, Litwy, Łotwy, Kazachstanu i z Polski. Takie bezpośrednie kontakty trudno przecenić.

Po raz pierwszy na targach odbył się też Polsko-Białoruski Okrągły Stół, w którym udział wzięło ponad 100 przedstawicieli władz rządowych obu krajów oraz polskiego i białoruskiego biznesu kolejowego. Spotkanie stało się punktem wyjścia do likwidacji barier we współpracy w transporcie kolejowym, logistyce i spedycji między Polską a Białorusią. Wnioski z niego zostaną przekazane Międzyrządowej Komisji Gospodarczej.
                                                

 ***
Terminal przeładunkowy w Sokółce do tej pory przeznaczony był głównie na wewnętrzne potrzeby Barteru-do przeładunków i  magazynowania  węgla, gazu i nawozów. Obecnie spółka kończy pierwszy etap rozbudowy terminalu, co poszerzy ofertę o przeładunki towarów masowych np. stali, drewna, cementu, zrębka czy soli dla klientów zewnętrznych. W ramach pierwszego etapu Barter, kosztem 9 mln zł, rozbudował bocznicę kolejową, dzięki czemu  będzie w stanie dodatkowo przyjąć do przeładunku nawet 5000 wagonów miesięcznie, jednocześnie zmniejszając koszty poprzez skrócenie dróg komunikacji wewnętrznej, ważenie wagonów we własnym zakresie, przyśpieszenie przeładunków. W ramach kolejnego etapu inwestycji, Barter zamierza rozbudować istniejącą bazę przeładunkowo – magazynową, a docelowo stworzyć w Sokółce tzw. terminal intermodalny, przystosowany do obsługi ładunków kontenerowych przewożonych transportem kombinowanym, m.in. kolejowym i drogowym. Terminal  umożliwi także przeładunek z samochodów ciężarowych na  szeroki tor i dalszy ich transport na wschód Europy i do Azji, będzie też obsługiwał przesyłki kontenerowe klientów z regionu północnej Polski. W efekcie terminal w Sokółce stanie się alternatywą dla intermodalnego terminalu w Małaszewiczach.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook