Dodana: 20 październik 2014 07:15

Zmodyfikowana: 20 październik 2014 07:15

Spotkanie Suwalskiego Środowiska Biznesowego

20 października 2014 r. w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o.o. z okazji 25-lecia polskiej transformacji ustrojowej, odbyło się specjalne jubileuszowe spotkanie suwalskiego środowiska biznesowego. Wydarzenie było okazją do podsumowań ale też i rozmów na temat przyszłości przedsiębiorczości w Polsce, a przede wszystkim w Suwałkach.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Witold Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Uczestnikami spotkania oprócz setki suwalskich przedsiębiorców, byli również: Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda podlaski, Cezary Cieślukowski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Bogdan Sadowski, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk.

Spotkanie suwalskiego środowiska biznesowego, zainicjowane przez Czesława Renkiewicza, Prezydenta Suwałk, było również okazją do wręczenia przedsiębiorcom odznaczeń państwowych i wyróżnień podpisanych przez Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki oraz Czesława Renkiewicza za 25 lat prowadzenia działalności gospodarczej w Suwałkach.

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który na początku uroczystości powitał wszystkich zaznaczył, że to dzięki suwalskim przedsiębiorcom nasze miasto jest traktowane jako lider regionu.

- Z powodzeniem prowadzicie Państwo swoje fabryki na terenie naszego Miasta, między innymi w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zatrudniacie mieszkańców naszego Miasta i regionu. Dzięki Wam lokalny rynek pracy rozwija się.

Przemiany jakie dokonały się w ostatnich latach w naszym mieście były pochodną i wypadkową rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Witold Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki podsumował ostatnie 25 lat rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju, a po nim Bogdan Sadowski przedstawił film, na którym można było zobaczyć to, jak w tym czasie biznes rozwijał się w Suwałkach.

W tym roku rozpoczęła się kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Większość środków w tych latach ma być skierowanych na rozwój innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. To z jakich programów i funduszy będą mogli korzystać beneficjenci omówił Cezary Cieślukowski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Łukasz Kurzyna, zastępca Prezydenta Suwałk, który zabrał głos jako ostatni, omówił plany i zamierzenia suwalskiego samorządu wobec lokalnych przedsiębiorców, które zostały przedstawione w niedawno przyjętym przez Radę Miejską dokumencie pn. „Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020”. Program ten to w chwili obecnej jedyna tego typu w naszym województwie próba sformułowania kompleksowej polityki samorządu względem środowisk biznesowych, zawierająca konkretne propozycje i instrumenty mające na celu podniesienie konkurencyjności gospodarczej Suwałk.

Na koniec spotkania zostały wręczone odznaczenia państwowe. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI zostali odznaczeni:

- Pani Dobrzyń Bożena
- Pan Kowalewski Piotr
- Pan Ołów Adam
- Pan Sadowski Bogdan

Przedsiębiorcom wręczono również wyróżnienia za 25 lat prowadzenia działalności gospodarczej w Suwałkach. Specjalne dyplomy podpisali Janusz Piechociński i Czesław Renkiewicz.

Więcej informacji i pełna lista osób, które otrzymały wyróżnienia znajduje się na stronie: http://um.suwalki.pl/suwalska-przedsiebiorczosc-doswiadczenia-wyzwania-perspektywy/.

facebook