Dodana: 17 wrzesień 2014 12:57

Zmodyfikowana: 17 wrzesień 2014 12:57

Projekt Muzeum Pamięci Sybiru

17 września 2014 poznaliśmy rozstrzygnięcia Sądu Konkursowego w konkursie na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej aranżacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru.

W obecności prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, Dyrektora Muzeum Wojska w Białymstoku Roberta Sadowskiego, członków Sądu Konkursowego Barbary Kokoszkiewicz (architekt) i Andrzeja Lechowskiego (Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku), a także uczestników konkursu, publiczności i przedstawicieli mediów, Przewodniczący Sądu Jan Ołdakowski (Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie) dokonał publicznego ogłoszenia wyników i identyfikacji prac konkursowych.

W opinii Sądu Konkursowego najlepszą z siedmiu zgłoszonych prac okazała się propozycja oznaczona kodem literowym "E". Po rozszyfrowaniu okazało się, że jej autorem jest belgijska firma Tempora S.A. Zwycięzcy została przyznana nagroda główna w wysokości 50000 zł oraz zaproszenie do negocjacji tj. do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej.

Animację przedstawiającą projekt można obejrzeć tutaj: http://youtu.be/0tmSM8vdILg

Źródło: Muzeum Pamięci Sybiru

 

facebook