Dodana: 19 październik 2014 08:40

Zmodyfikowana: 19 październik 2014 08:40

PWSIiP w Łomży pracodawcą roku

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zdobyła tytuł Pracodawcy Roku Ziemi Łomżyńskiej. Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski oraz Powiatowy Urząd Pracy.

- Kryteria, na podstawie których wyłoniliśmy najlepszych pracodawców z naszego otoczenia są bardzo czytelne: rzetelność, wysoki wskaźnik umów o pracę, owocna współpraca z naszą instytucją oraz, co bardzo istotne, praca na rzecz lokalnej społeczności – stwierdził Mieczysław Bieniek, dyrektor PUP w Łomży. – PWSIiP wpisuje się doskonale w ten algorytm, bo przecież uczelnia znana jest ze społecznego, gospodarczego i kulturalnego wkładu w życie miasta oraz regionu.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży jest pracodawcą dla 384 osób. Prorektor uczelni dr Krystyna Leszczewska odbierając nagrodę zaakcentowała, że PWSIiP to zespół ludzi, którzy codziennie dbają o rozwój placówki.

- Jesteśmy zgranym zespołem, a w codziennej pracy akademickiej towarzyszą nam określone idee, które przekładają się na kształtowanie regionalnej rzeczywistości. Nauka i edukacja są tymi sektorami, które tworzą najbardziej atrakcyjne miejsca pracy, kreują rozwój gospodarczy i społeczny  – powiedziała Prorektor.

Biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, ks. dr Tadeusz Bronakowski, pogratulował organizatorom konkursu dobrego pomysłu na promocję uczciwych pracodawców.

- Katolicka Nauka Społeczna mówi wiele o znaczeniu i godności pracy oraz o prawach pracowniczych. Gratuluję firmom, które w tej edycji konkursu zdobyły zaufanie kapituły i zostały uznane za uczciwych pracodawców – zaakcentował ks. dr Tadeusz Bronakowski.

Celem konkursu „Pracodawca Roku Ziemi Łomżyńskiej” było nagrodzenie tych pracodawców, których zawodowa rzetelność i osiągnięcia w zarządzaniu stanowią godny do naśladowania wzór. W kategorii „duża firma” nagrodę zdobyła – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, czyli pierwsza i jedyna państwowa uczelnia w subregionie, w kategorii „średnia firma” – firma EDPOL Food & Innovation z Łomży, w kategorii „mała firma” – Hotel Zbyszko z Nowogrodu, a w kategorii „firma powstała dzięki wsparciu PUP” – biuro projektowe ARKON z Łomży.

facebook