Dodana: 21 październik 2014 06:31

Zmodyfikowana: 21 październik 2014 06:31

III Kongres Kobiet W Białymstoku

„Potencjał kobiet” to hasło przewodnie odbywającego się dziś w Białymstoku III Podlaskiego Kongresu Kobiet. Współorganizatorem tegorocznego Kongresu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego . Patronat honorowy nad imprezą objeli Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański i Wojewoda podlaski Maciej Żywno.

Zgromadzonych gości powitała Przewodnicząca Rady Programowej Podlaskiego Kongresu Kobiet Danuta Kaszyńska.
W Kongresie uczestniczą m.in. minister Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, posłanka do Parlamentu Europejskiego Barbara Kudrycka, przedstawicielki centralnego Kongresu Kobiet oraz regionalnych służb mundurowych, ambasador Szwecji, honorowi ambasadorzy Chorwacji i Finlandii. 

- Ruch Społeczny jakim jest kongres kobiet jest niezwykle efektywnym narzędziem zmian, na których korzystają nie tylko kobiety ale i my mężczyźni - podkreślił obecny na kongresie ambasador Szwecji Staffan Herrstrom.

- Ciesze się, że w Białymstoku możemy rozmawiać o tak istotnych sprawach, jak aktywnośc podlaskich kobiet w życiu publicznym  - powiedział Jarosław Dworzański. Przypomniał, że w  również w Strategi Rozwoju Województwa Podlaskiego problem równości kobiet jest uwzględniony, "zresztą wymaga tego od nas Unia Europejska".
Wojewoda Podlaski Maciej Żywno pochwalił się, że w jego urzędzie pracuje więcej kobiet niż mężczyzn, również na stanowiskach dyrektorskich jest więcej kobiet (7 na 11). Na to musiał odpowiedzieć marszałek Jarosław Dworzańki. W UMWP jest 11 dyrektorek na 22 stanowiska, ale zarabiają o ok. 300 zł więcej od mężczyzn.

Małgorzata Fuszara podkreśliła, że uczestnictwo kobiet w polityce spotyka się z coraz większą przychylnością społeczną. A nawiązując do zbliżających się wyborów samorządowych powiedziała:
- Społeczeństwo jest bardziej przychylne kobietom, niż partie polityczne. Kobiety kandydujcie! i wspierajcie kandydatki!

Danuta Kaszyńska zaznaczyła, że z roku na rok coraz wiecej meżczyzn bierze udział w Podlaskim Kongresie Kobiet. Przedstawicielki Kongresu  postanowiły więc uhonorować tych mężczyzn, którzy wspierają incjatywy promujące aktywnośc, współpracę i solidarność kobiet. Statuetki „Wspieram Kobiety Podlasia” otrzymali m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko i Skarbnik Województwa Podlaskiego Henryk Gryko.

facebook