Dodana: 26 czerwiec 2019 17:21

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2019 09:02

Transgraniczna współpraca – otwarcie drogi powiatowej w Berżnikach

Trzy miesiące przed zakładanym terminem zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny – Berżniki na odcinku Berżniki – Folwark Berżniki. Otwarcie inwestycji odbyło się w środę ( 26.06.). Zarząd Województwa Podlaskiego podczas uroczystości reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś.

Grupa osób przecinająca biało-czerwoną wstęgę rozciągniętą w poprzek drogi

Koszt przebudowy ponad 1,2 km drogi powiatowej to 1,9 mln zł. Inwestycja została dofinansowana  z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. 
Dotyczy on dotyczy przebudowy dróg na terenie Polski i Białorusi.

Wicemarszałek Olbryś pogratulował inwestycji oraz dobrej współpracy ze stroną białoruską.

– To niezwykle ważne, że potrafimy zaprzyjaźnić się z naszymi najbliższymi sąsiadami i zrobić coś pozytywnego dla obu narodów – zaznaczył. – Cieszy mnie ogromnie, że macie państwo potencjał i inicjatywę.

Drogowy kręgosłup

O dużej roli dróg powiatowych świadczą liczby. Region podlaski to niecałe 1500 km dróg wojewódzkich i ponad 7500 km dróg powiatowych.

- Drogi powiatowe są jak kręgosłup, do którego dołączane są drogi gminne. Chciałbym podziękować za tę inwestycję, która z pewnością posłuży nam wiele lat – powiedział wójt gminy Sejny Dariusz Adam Łostowski.

Satysfakcji  z wykonanej inwestycji nie krył też Maciej Tomasz Plesiewicz, starosta sejneński.

– Inwestycje zrealizowane we współpracy ze stroną białoruską zakończą się w przyszłym roku, ale drogę Berżniki-Folwark Berżniki mamy już wybudowaną – mówił. – Bardzo się z tego cieszymy. Nie ma znaczenia, czy to jest kilometr, dwa czy pięć. Dla nas, najmniejszego i najmniej zamożnego powiatu województwa, liczy się każdy kilometr nowej drogi – dodał.

Podkreślił też, że przebudowany odcinek drogi będzie służył nie tylko mieszkańcom powiatu, ale i odwiedzającym go turystom.

Pełnoletnia droga

Uczestnicy spotkania przypomnieli, że starania o realizację tej inwestycji zostały podjęte już 18 lat temu, ale z uwagi na brak środków finansowych, nie było to możliwe.

W ramach pierwszego etapu inwestycji, który kosztował 1,9 mln zł, przebudowano odcinek o długości 1,231 km. W zakres prac wchodziło poszerzenie drogi do szerokości 6 m, wykonanie na niej nawierzchni asfaltowej, budowa chodników wraz z wjazdami bramowymi, przejść dla pieszych oraz remont przepustu na rzece Kunisianka.

W drugim etapie projektu, w 2020 roku, zostanie przebudowana droga powiatowa na odcinku Ogrodniki – Berżniki.

Całkowita wartość projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie sejneńskim i obwodzie grodzieńskim” wynosi 2,5 mln euro, z czego wartość projektów po stronie powiatu sejneńskiego wynosi 1,5 mln euro (w tym 90% dofinansowania ze środków unijnych).

ms, mn
red.ak

facebook