Dodana: 1 sierpień 2019 14:15

Zmodyfikowana: 1 sierpień 2019 14:15

Samorządy otrzymają dotacje na uruchomienie połączeń autobusowych

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski spotkał się w środę (31.07) z samorządowcami, z którymi rozmawiał o zasadach udziału w nowym rządowym programie przywracającym lokalne połączenia autobusowe. Z budżetu państwa na realizację programu w 2019 r. trafi 300 mln zł, a w 2020 r. – 800 mln zł.

Ilustracja do artykułu P1210979a.jpg

Z dopłat na transport autobusowy skorzystają głównie mieszkańcy wsi i miasteczek. -To kolejny element realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości, rządu premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie walki z różnego rodzaju wkluczeniami społecznymi – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski o projekcie przywracającym połączenia lokalne. Pierwsze PKS-y uruchamiane dzięki wsparciu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych powinny ruszyć od września tego roku.

- Fundusz Dróg Samorządowych poprawia stan dróg powiatowych i gminnych, ale ważne jest też, by przewozy autobusowe w Polsce powiatowej i ten element infrastruktury komunikacyjnej został odtworzony – podkreślał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Jednocześnie przypomniał, że we wtorek podpisał z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem porozumienie w zakresie zasad dopłat do przewozów autobusowych.

 

Wojewoda podlaski w tym tygodniu ogłosi nabór, który będzie trwał 12 dni i w tym czasie potencjalni organizatorzy, czyli wójtowie, burmistrzowie, starostowie składają wnioski na konkretne linie, które chcą uruchomić. Rozstrzygnięcie takiego naboru powinno nastąpić w ciągu kolejnych dziesięciu dni, tak aby organizator z końcem sierpnia wiedział, że otrzymuje środki i może takie linie uruchomić od pierwszego września tego roku.

 

W tym roku do samorządów trafi 300 mln zł na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, w następnych latach po 800 mln zł. Z dopłat na transport skorzystają przede wszystkim gminy wiejskie.

Nowy rządowy program zlikwiduje białe plamy na mapie połączeń autobusowych Podlasia oraz połączy ze sobą wszystkie gminy i powiaty. Niemożność dojazdu ze wsi czy małego miasteczka do pracy, szkoły czy lekarza nie powinna być już dla Podlasian problemem.

 

Połączenia lokalne – zasady działania programu

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

 

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Organizator publicznego transportu zbiorowego (jednostka samorządu terytorialnego) może uzyskać ze środków Funduszu dopłatę po zawarciu umowy z wojewodą. Umowa jest zawierana na wniosek organizatora po zakończeniu procedury naboru i oceny wniosków o objęcie dopłatą. Do 31 grudnia 2021 r. dopłatę ustala się w kwocie nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej.

 

Warunkiem uzyskania dopłaty jest:
1. Sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
– określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym.
„Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” nie stosuje się do przewozów w ramach komunikacji miejskiej.

 

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki
oprac.ak

facebook