Dodana: 13 marzec 2019 10:10

Zmodyfikowana: 13 marzec 2019 10:10

Można składać wnioski o świadczenie Mama 4+

Program jest skierowany do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zawodowej lub musiały z niej zrezygnować. Dzisiaj osoby te żyją w niedostatku, nie mając prawa do świadczeń, czasami nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ zapewni im podstawowe środki do życia. Program ruszył 1 marca br. Wnioski można składać w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ilustracja do artykułu people-3996565_960_720.jpg

Dla kogo Mama 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może  być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.
Jak wyjaśnia rzecznik białostockiego oddziału ZUS Katarzyna Krupicka, świadczenie przysługuje za wychowanie minimum czwórki dzieci, niekoniecznie biologicznych. Dotyczy to również tych opiekunów, którzy przyjęli na wychowanie dzieci.

O świadczenie to będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce. Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

W jaki sposób uzyskać świadczenie i w jakiej będzie wysokości?

Osoby spełniające kryteria, składają  wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł). Natomiast, w przypadku osoby nie posiadającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

Do 12 marca w białostockim oddziale ZUS złożono ponad 900 takich wniosków i wydano 70 decyzji.
- Większość z nich, bo 80 procent, dotyczy świadczenia uzupełniającego – informuje  dyrektor podlaskiego oddziału ZUS Jerzy Maciej Kraszewski.

Według szacunkowych danych w województwie podlaskim o rodzicielskie świadczenie uzupełniające może ubiegać się około 3 tys. osób.


oprac.ak
źródło:PUW

fot.pixabay

facebook