Dodana: 18 październik 2019 15:45

Zmodyfikowana: 19 październik 2019 09:26

Marszałek Artur Kosicki uczestniczył w obradach Zgromadzenia Ogólnego CPMR

Marszałek Artur Kosicki wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym CPMR, które odbyło się w Palermo we Włoszech w dniach 17-18 października. Społeczna, ekonomiczna i terytorialna spójność, polityka i gospodarka morska były głównymi tematami, poruszanymi podczas spotkań. CPMR to organizacja zrzeszająca regiony peryferyjne, a jej głównym celem jest zabieganie o wyrównywanie rozwoju obszarów słabiej rozwiniętych.

Ilustracja do artykułu Obrady CPMR-13.jpg

Równe szanse dla wszystkich regionów 

Czwartkowe (17.10) spotkania obfitowały w tematy ważne dla Podlaskiego. Podczas obrad w ramach Komisji Morza Bałtyckiego marszałek Kosicki zwrócił się do jej członków o zajęcie wspólnego stanowiska w sprawie poparcia programów unijnych, które pomogą zmniejszyć różnice w rozwoju regionów. - Chodzi o program Polska Wschodnia, który będzie wspierał także województwo podlaskie – zaznaczył  Artur Kosicki – Przekazałem też dyrektorowi ds. transportu CPMR Lucasowi Bosserowi stanowisko zarządu województwa w sprawie uzupełnienia sieci TEN-T w Podlaskiem o odcinek Białystok-Kuźnica. Dyrektor Bosser zaoferował swoją pomoc dla tej inicjatywy – poinformował marszałek.

Są też pierwsze efekty pracy nad uzupełnieniem sieci TEN-T w regionie. Grupa robocza ds. transportu Komisji Morza Bałtyckiego CPMR przygotowuje oficjalne stanowisko w związku z uzupełnieniem sieci o odcinek Białystok-Kuźnica. Zostanie ono przekazane Komisji Europejskiej.

Polityka spójności UE

Marszałek Kosicki wziął również udział w sesji otwierającej zgromadzenie CPMR. Jej przewodniczący Vasco Cordeiro zwrócił uwagę na wyzwania stojące przed Unią Europejską i polityką spójności, która wspiera rozwój regionów takich jak nasz. Odbyła się też dyskusja o kolejnym budżecie unijnym na lata 2020-2027.

Przyszłość polityki spójności po 2020 roku to temat piątkowego (18.10) panelu, w którym uczestniczył marszałek Kosicki i przedstawiciele innych regionów należących do CPMR. W dyskusji podkreślano, że różnice rozwojowe poszczególnych części UE są nadal duże. Kolejny budżet unijny będzie mniejszy, m.in. ze względu na brexit. - Nie może jednak zabraknąć funduszy dla regionów, które są mniej rozwinięte i nadal potrzebują wsparcia w realizacji inwestycji – podkreślał Artur Kosicki.

Piątkowe obrady CPMR  spotkania w sprawie programu dla Polski Wschodniej

W piątek (18.10) Artur Kosicki, który jest też przewodniczącym Komisji ds. Polski Wschodniej  Związku Województw RP przekazał dyrektorowi generalnemu ds. polityki regionalnej w Komisji Europejskiej Marcowi Lemaitre stanowisko w sprawie kontynuacji programu przeznaczonego wschodnim regionom naszego kraju w kolejnej perspektywie unijnej. - Podkreśliłem też potrzebę zwiększenia roli regionów w zarządzaniu takimi programami oraz przeznaczenia funduszy na konkretne obszary, które wymagają wsparcia. Zaproponowałem dyrektorowi Lemaitre spotkanie, podczas którego zostaną omówione szczegóły związane z programem. Przedstawiciel KE wyraził chęć uczestniczenia w nim - poinformował marszałek.

Temat kontynuacji programu Polska Wschodnia ma też szansę stać się tematem posiedzenia Komisji ds. Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego. Marszałek Artur Kosicki spotkał się w tej sprawie z Younusem Omarjee, przewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim

***

CPMR to organizacja skupiająca 160 regionów z 25 krajów, na terenie których mieszka ok. 200 mln osób (zarówno należących, jak i nie do Unii Europejskiej). Jej głównym celem działania (w formie think-tanków i lobbowania) jest bardziej zrównoważony rozwój krajów europejskich.

CPMR zostało utworzone w 1973 roku. Aktywność członków Komisji Morza Bałtyckiego skupia się głównie na społecznej, ekonomicznej i terytorialnej spójności, polityce i gospodarce morskiej.

 

is/aa/ak

 

 

facebook