Dodana: 10 styczeń 2004 13:16

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2004 13:16

Zrealizowane programy pomocowe

W naszym regionie ze środków pomocowych zrealizowano ze środków Phare 2000, określane jako "duże", następujące inwestycje:

  • "Marketing i renowacja Kanału Augustowskiego"
  • "Odcinek Rajgród-Grajewo drogi nr 61"
  • "Tunel pod torami PKP przy ulicach Popiełuszki i Składowej w Białymstoku" - dalsze etapy tej inwestycji są realizowane z kolejnych edycji Programu Phare.

Wiele gmin zrealizowało mniejsze inwestycje infrastrukturalne, jak na przykład oczyszczalnie ścieków czy odcinki dróg.

Listę przedsiębiorców, którzy skorzystali ze środków pomocowych można znaleźć między innymi na stronach:
www.pfrr.bialystok.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook