Dodana: 10 styczeń 2004 14:55

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2004 14:55

Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności

W związku z Narodowym Planem Rozwoju realizowana będzie również Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności. Jest to dokument planistyczny odnoszacy się do Funduszu Spójności.

Instytucją zarządzającą i koordynującą  Fundusz Spójności jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Za przygotowanie i realizację poszczególnych projektów w ramach Funduszu Spójności będą odpowiedzialne odpowiednio: Ministerstwo Infrastruktury (w zakresie projektów dotyczących transportu) oraz Ministerstwo Środowiska (w zakresie projektów dotyczących środowiska).

Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności

 

 

 

 

 

facebook