Dodana: 10 styczeń 2004 15:09

Zmodyfikowana: 13 wrzesień 2019 13:55

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego "Wrota Podlasia"

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Kancelaria ogólna urzędu: 85 66 54 549

redakcja@wrotapodlasia.pl

DANE TELEADRESOWE URZĘDU

>> DANE TELEADRESOWE URZĘDU

Telefon i fax ogólny do Urzędu            
Tel. 85 66 54 549            
Fax: 85 66 54 567            

Godziny pracy:            
poniedziałek: 08.00 - 16.00            
wtorek - piątek: 07.30 - 15.30

Przewodniczący Sejmiku: - tel. 85 66 54 400.
Wiceprzewodniczący Sejmiku: Marek Komorowski, Łukasz Siekierko - tel. 85 66 54 400.
sejmik@wrotapodlasia.pl

Marszałek: Artur Kosicki, tel. 85 66 54 100

Wicemarszałek: Stanisław Derehajło, tel. 85 66 54 110

Wicemarszałek: Marek Olbryś, tel. 85 66 54 107

Członek Zarządu: Wiesława Burnos, tel. 85 66 54 110

Członek Zarządu: Marek Malinowski, tel. 85 66 54 415

Sekretarz Województwa: Bogdan Minkiewicz, tel. 85 66 54 108

Skarbnik: Henryk Gryko, tel. 85 66 54 118

Izabela Smaczna-Jórczykowska (tel. 85 66 54 589)
rzecznik prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego
izabela.smaczna@wrotapodlasia.pl


Tomasz Szeweluk (tel. 85 66 54 612)
Dyrektor Gabinetu Marszałka
tomasz.szeweluk@wrotapodlasia.pl

 Juliusz Jakimowicz (tel. 85 66 54 589)

Z-ca Dyrektora Gabinetu Marszałka

juliusz.jakimowicz@wrotapodlasia.pl

 

Redakcja Wrót Podlasia

 

Anna Augustynowicz (tel. 85 66 54 492)
anna.augustynowicz@wrotapodlasia.pl


Marcin Nawrocki (tel. 85 66 54 441)
marcin.nawrocki@wrotapodlasia.pl

Aneta Kursa (tel. 85 66 54 492)

aneta.kursa@wrotapodlasia.pl

Agnieszka Lewicka-Łomaszewicz (tel. 85 66 54 445)
(urlop wychowawczy)

Małgorzata Sawicka (tel. 85 66 54 446)
malgorzata.sawicka@wrotapodlasia.pl

Bogdan Bednarek, Krzysztof Łapiński (tel. 85 66 54 441)
bogdan.bednarek@wrotapodlasia.pl, krzysztof.lapinski@wrotapodlasia.pl

Filip Sokołowski (tel. 85 66 54 612)

filip.sokolowski@wrotapodlasia.pl

fb, twitter

Redakcja Wrót Podlasia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w materiałach (treść informacji, komunikatów, załączniki, zdjęcia) nadsyłanych na adres serwisu. Redakcja nie ma obowiązku publkacji materiałów niezamówionych.


Stroną RPOWP, której linki są na Wrotach Podlasia zarządzają i administrują:

  • Departament Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

 

 Infolinia: 0801 308 013

  • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

u. Poleska 89
Białystok
tel. 85 6654 260

Infolinia: 0801 308 013

 

facebook