Dodana: 15 luty 2011 07:26

Zmodyfikowana: 30 październik 2019 14:11

Kontakt

Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi jest Katarzyna Ancipiuk

Katarzyna Ancipiuk

Departament Organizacji i Kadr

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

tel.: 85 665 48 25

e-mail: katarzyna.ancipiuk@wrotapodlasia.plmswp@wrotapodlasia.pl.

facebook