Dodana: 8 wrzesień 2021 15:44

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2021 12:53

II Podlaski Kongres Rad Seniorów

Polityka senioralna, współpraca rad seniorów, idea samopomocy oraz cyfrowa oferta dla osób 60 plus – to tematy, które zdominowały II Podlaski Kongres Rad Seniorów w Supraślu. W dwudniowym spotkaniu (7-8.09) uczestniczyli przedstawiciele 15 gminnych rad seniorów i jednej działającej przy Marszałku Województwa Podlaskiego, którego reprezentowała Agata Puchalska, dyrektor Biura Kultury UMWP.
Agata Puchalska, dyrektor Biura Kultury UMWP przemawia do uczestników kongresu

- Rada działająca przy marszałku występuje z wieloma inicjatywami, które marszałek stara się zawsze wspierać. Chciałabym zaprosić państwa do kontaktu z nami - mówiła do uczestników środowego panelu Agata Puchalska.

Rady seniorów pełnią rolę konsultacyjną i doradczą, mogą też zgłaszać własne inicjatywy do realizacji przez gminę. Ich członkowie są pełni pasji i zapału do działania. Przede wszystkim jednak dbają o siebie nawzajem - koperty życia, centra seniorów, zakup defibrylatorów, organizowanie darmowych szczepień czy olimpiad sportowych to niewielka część inicjatyw, jakie podejmują. Ich cykliczne spotkania to pole wymiany wiedzy i doświadczeń.

– Takie spotkania są bardzo potrzebne, aby spojrzeć z dystansu na to, co robimy, podejrzeć, co robią inni i przełożyć na nasz teren. Osoby działające w radach seniorów robią bardzo dużo w swoim środowisku, działają i nie oczekują niczego w zamian  – mówiła Elżbieta Rajewska-Nikonowicz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Program dwudniowego spotkania w Supraślu był niezwykle bogaty. Odbyły się różnorodne warsztaty, m.in. z zakresu Design Thinking, podczas których uczestnicy kongresu poznawali nowe i kreatywne sposoby pracy w radach. Seniorzy mieli też okazję obejrzeć robota Photon. Odbyła się także debata „Rady seniorów - pomoc czy kłopot”, w której udział wzięli zaproszeni samorządowcy.

Agnieszka Aleksiejczuk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentowała seniorom propozycję udziału w bezpłatnych szkoleniach z obsługi komputera i Internetu, możliwości rozwoju własnego hobby oraz bezpieczeństwa w Internecie, realizowanych w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”, który ma na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu.

Jak poinformowała Bożena Bednarek, działająca w Radzie Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, redaktor „Podlaskiego Seniora” i wiceprezes Stowarzyszenia „Szukamy Polski” - organizatora Kongresu, uczestnicy spotkania wypracowali także dwa stanowiska.

– Jedno dotyczyło utworzenia Podlaskiego Centrum Międzypokoleniowego w Białymstoku, a drugie to apel do społeczeństwa, o jak najszybsze wykonanie szczepień przeciwko COVID 19 – wyjaśniła.

Podczas kongresu nagrodzono też najbardziej aktywne rady. Doceniono trzy: z gminy Supraśl, miasta Augustów oraz Radę Seniorów w Sejnach. Wyróżnienie specjalne powędrowało do Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej.

Kongres realizowany jest przez Stowarzyszenie „Szukamy Polski” w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje Województwo Podlaskie.

Paulina Dulewicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Piotr Babulewicz

facebook