Dodana: 7 wrzesień 2018 13:35

Zmodyfikowana: 7 wrzesień 2018 13:35

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza NGO do konsultacji

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Ilustracja do artykułu Pisa, widok na skansen w Nowogrodzie.jpg
  1. Przedmiot konsultacji: projekty uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie:
  2. Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy”,
  3. Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca”,
  4. Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”
  5. Obszaru Chronionego Krajobrazu „Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi”,
  6. Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

 

  1. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
  2. Forma konsultacji:

1) projekty uchwał dołaczone są w wersji elektronicznej do niniejszego ogłoszenia;

 

2) formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu; 

 

2) konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektów uchwał;

 

3) wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres: agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl;

 

4) wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP

 

W załącznikach poniżej stosowne uchwały oraz formularz składania uwag

facebook