Dodana: 25 wrzesień 2018 12:18

Zmodyfikowana: 25 wrzesień 2018 12:18

Spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat sprawozdawczości z realizacji zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne należące do Województwa Podlaskiego w 2018 r. na spotkania dotyczące prawidłowego rozliczenia merytorycznego i finansowego projektów.

Ilustracja do artykułu zdjecie komisja.png

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • 4 października 2018 r. godz. 12:00 – 15:00, sala 115, ul. Wyszyńskiego 1 
    w Białymstoku,
  • 15 października 2018 r. godz. 16:00 – 18:00, sala 115, ul. Wyszyńskiego 1 
    w Białymstoku.

 

Na spotkaniach poruszone będą następujące zagadnienia:

- opisy osiągniętych wskaźników celów i rezultatów zadania publicznego,

- prawidłowe rozliczenie finansowe, w tym: terminowość wydatków i opisy dokumentów księgowych,

- załączniki merytorycznego rozliczenia zadania publicznego dołączone do sprawozdania.

 

Ponadto zaprezentowany zostanie Harmonogram Otwartych konkursów Ofert 2019 w poszczególnych priorytetowych zadaniach publicznych należących do Województwa Podlaskiego oraz nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, które wejdą w życie w listopadzie 2018 r.

 

Szkolenia poprowadzi dr Eliza Szadkowska – Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, prawnik, specjalista w sprawach działalności pożytku publicznego.

 

Aby zgłosić się na szkolenie, należy przesłać e-mail na adres: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl  z podaniem liczby osób oraz organizacji zgłaszającej.

 

facebook