Dodana: 21 marzec 2019 12:11

Zmodyfikowana: 21 marzec 2019 12:11

Półtora miliona złotych z RPO na edukację i reintegrację

Pięć projektów dotyczących aktywizacji społecznej otrzymało w środę (20 marca) decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu hand-838975_960_720.jpg

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu (powiat grajewski) wprowadzi do oddziału przedszkolnego dodatkowe zajęcia, aby pomóc dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. To główny cel projektu pn. „Przedszkole równych szans”. Dzieci w wieku 3-6 lat skorzystają z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, lekcji języka angielskiego oraz lekcji prowadzonych przy użyciu komputerów. Oferta edukacyjna zostanie rozszerzona także poprzez udział w lekcjach dzieci z niepełnosprawnością. W tym celu przewidziane są zajęcia terapeutyczne i gimnastyka korekcyjna. Aby poprawić jakość kształcenia, szkoła zakupi także laptopy, co umożliwi najmłodszym choćby przyswojenie podstawowych zasad programowania i rozwijanie kreatywności.

Na powyższy projekt Gmina Wąsosz otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 80 tys. zł. Wartość przedsięwzięcia to 85 tys. zł. Nabór konkursowy przeprowadziła Lokalna Grupa Działania „Biebrzański Dar Natury”.

Pobudzenie aktywności lokalnej w gminie Nowinka oraz w powiatach sejneńskim i suwalskim

W tym przypadku mowa o dwóch projektach, które zakładają wypracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego z uczniów objętych programem. Jeden będzie realizowany na terenie gminy Nowinka oraz powiecie sejneńskim, drugi zaś w powiecie suwalskim. W celu wytyczenia indywidualnej ścieżki reintegracji przewidziana jest terapia psychologiczna (zarówno indywidualna, jak i grupowa), specjalistyczne poradnictwo prawne, coaching oraz warsztaty i szkolenia kompetencji społecznych. Drugą formą wsparcia będzie przygotowanie uczestników do wejścia i aktywnego uczestnictwa na rynku pracy. Plan zostanie zrealizowany dzięki kursom i szkoleniom, które umożliwią uczniom nabycie niezbędnych kompetencji, a także poradnictwu zawodowemu. Osoby niepełnosprawne skorzystają z kolei z usługi aktywnej integracji, współpracując z trenerem pracy. W ten sposób uczestnicy zostaną przygotowani do wymagań lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Projekt, który będzie realizowany na terenie gminy Nowinka oraz powiatu sejneńskiego jest wart 438 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP pokryje kwotę 412 tys. zł. Jego realizacją zajmie się Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej „Wspólnota Puszczy”.

Wartość projektu, który doczeka się realizacji na terenie powiatu suwalskiego także wynosi 438 tys. zł., a dotacja z RPOWP– 412 tys. zł. Realizacją zajmie się Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce.

W obydwu przypadkach nabór konkursowy został przeprowadzony przez Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

Aktywność Twoją szansą!

Celem tego projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób (22 kobiety, 18 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin: Suwałki, Szypliszki, Wiżajny, Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak. Wszystkie wchodzą w obszar działania Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania. Przedsięwzięcie zakłada uzyskanie do końca września 2020 roku kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do odnalezienia się na elastycznym rynku pracy minimum pięciu uczestników projektu. W tym celu opracowana zostanie indywidualna ścieżka rozwoju poprzez organizację szkoleń i staży zawodowych. Ponadto uczestnicy skorzystają z usług pośrednictwa pracy.

To przedsięwzięcie jest warte 0,5 mln zł, dotacja z RPOWP wynosi 469 tys. zł.

Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK

Projekt wyłoniony w ramach naboru Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” zakłada wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznej i klasopracowni dla 38 uczniów szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferta skierowana jest także do 30 osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, którego organem prowadzącym jest Powiat Sokólski – beneficjent projektu. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjnych (TIK), które są niezbędne do realizacji programów nauczania. Głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, a w szczególności osób niepełnosprawnych. Wartość tego projektu to 100 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP 94 tys. zł.

Powyższe zadania otrzymały dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach konkursów dotyczących rewitalizacji społecznej i kształtowania kapitału społecznego.

 

źródło: pixabay

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook