Dodana: 22 sierpień 2018 12:02

Zmodyfikowana: 22 sierpień 2018 12:05

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018"

Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00. W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a 31.08.2019 r.

Ilustracja do artykułu ngo1 fundacja.jpg

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

- miejskie i gminne domy kultury,

- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

- Ochotnicze Straże Pożarne,

- nieformalne grupy dorosłych. 

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.

Najważniejsze terminy:

16.08.2018 r.- ogłoszenie konkursu,

25.10.2018 r.- do godziny 12-tej w południe zakończenie naboru wniosków,

10.12.2018 r.- ogłoszenie wyników konkursu. 

Dla wszystkich zainteresowanych konkursem organizujemy jednodniowe szkolenia pt. „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?”

Szkolenia odbędą się w godzinach 10.00-15.00:


· Rzeszów - 15 września 2018 r.
· Warszawa - 15 września 2018 r.
· Kraków - 22 września 2018 r.
· Olsztyn - 22 września 2018 r.
· Poznań - 22 września 2018 r.

Zapisy na szkolenie znajdują się tutaj.

 

Pliki do pobrania: 

Zasady konkursu
Wzór formularza wniosku (do obejrzenia)  
Kryteria oceny formalnej
Kryteria oceny merytorycznej      


 

Lista najczęściej zadawanych pytań znajduję się tutaj.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają Regionalni Partnerzy Programu Równać Szanse wewtorki i czwartki w godzinach 13:00-17:00, a w terminie 22, 23, 24 października 2018 r. w godzinach 9:00-17:00 oraz 25 października w godzinach 9:00-12:00.

Dotyczy województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA

19-300 Ełk, ul. Małeckich 3/30 U

Adres e-mailowy: rownacszanseelk@gmail.com

tel. 608 305 766

 

 

 

 

facebook