Organizacje pozarządowe

 • Mobilna wystawa o wolontariacie w województwie podlaskim

  Mobilna wystawa o wolontariacie w województwie podlaskim
  2014-09-30 12:20:45

  Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT jako Lider projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” przygotowuje wystawę na temat wolontariatu w organizacjach pozarządowych, która na przełomie grudzień 2014 – czerwiec 2015 r. zawita do wielu miejsc w województwie podlaskim.

 • Spotkanie TechKlubu Białystok „W starym kinie”

  Spotkanie TechKlubu Białystok „W starym kinie”
  2014-09-29 07:01:11

  TechKlub Białystok zaprasza na spotkanie przedstawicieli DWU światów: III sektora (organizacje pozarządowe) i  branży IT.

 • Powstaje PODLASKA SIEĆ WOLONTARIATU!

   Powstaje PODLASKA SIEĆ WOLONTARIATU!
  2014-09-26 09:53:35

  Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT jako Lider projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” wraz z partnerami: Fundacją Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Fundacją Edukacyjno-Kulturalną „Leonardo" z Łomży i Stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie” z Dziadkowic, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego do udziału w budowie trwałej i efektywnej sieci skupiającej organizacje pozarządowe pracujące z wolontariuszami lub zainteresowane taką aktywnością, by aktywnie kreować i realizować strategię w zakresie wolontariatu w woj. podlaskim.

  Podlaska Sieć Wolontariatu formalnie będzie członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

 • Węzeł Wsparcia – tworzenie sieci organizacji wspierających NGO’s na Podlasiu

  Węzeł Wsparcia – tworzenie sieci organizacji wspierających NGO’s na Podlasiu
  2014-09-25 07:59:58

  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznych PRYZMAT z Suwałk, zapraszają organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego do udziału w spotkanie informacyjnym, które odbędzie się: 25 września 2014 r., godz.: 10:45 – 13:30, Białystok, Kawiarnia „W Starym Kinie”, ul. Św. Rocha 23.

 • Białostocka Kawiarenka Obywatelska - spotkanie 22 września

  Białostocka Kawiarenka Obywatelska - spotkanie 22 września
  2014-09-22 07:06:56

  INICJATYWA LOKALNA.  Co to takiego?  Nie jest skomplikowana ,  jest pożyteczna …a mało kto o niej wie. Dlaczego ten sposób współpracy mieszkańców z samorządami nie jest zbyt popularny?  Jak wykorzystać energię mieszkańców Białegostoku, grup osiedlowych,  aby pomysły mieszkańców i organizacji pozarządowych spotkały się w połowie drogi z zainteresowaniem i zrozumieniem samorządu?  I coś dobrego z tego wynikło? Przy kawie i ciastku o tej niewykorzystywanej formie współpracy opowie nam Agnieszka Olender z OWOP-u w Białymstoku.

 • Tydzień Zrównoważonego Transportu na kolejowo w Białymstoku

  Tydzień Zrównoważonego Transportu na kolejowo w Białymstoku
  2014-09-16 07:33:39

  Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa "Kolejowe Podlasie" zaprasza na Kolejową Kawiarenkę Obywatelską w Białymstoku pod hasłem "Porozmawiajmy o kolei", której celem będzie debata o potrzebach oraz oczekiwaniach mieszkańców i pasażerów względem kolejowego środka transportu. Spotkanie odbędzie się w środę, 17 września 2014 r. o godzinie 17:00 w kawiarni Gram Off On przy ulicy Malmeda 17. Jest to pierwsza kawiarenka obywatelska na temat kolei w województwie podlaskim. Podobne spotkania odbędą się w ciągu kilku najbliższych tygodni również w innych miejscowościach północno-wschodniej Polski.

 • Rusza Regionalny Konkurs Grantowy

  Rusza Regionalny Konkurs Grantowy
  2014-09-12 07:10:00

  20 sierpnia 2014 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

 • Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym – pierwsze zgłoszenia na konkurs

  Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym – pierwsze zgłoszenia na konkurs
  2014-09-10 09:47:14

  Wojewoda podlaski Maciej Żywno wraz z  Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Podlaską Siecią Pozarządową ogłosił konkurs: SAMORZĄD  PRZYJAZNY  ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM.  Konkurs ma promować samorządy, które  wyróżniają się we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspierają organizacje pozarządowe oraz upowszechniają dobre praktyki w zakresie takiej współpracy.

 • 10 września na Rynku Kościuszki w Białymstoku gramy w Otwarte

  10 września na Rynku Kościuszki w Białymstoku gramy w Otwarte
  2014-09-09 10:15:03

  10 września od godziny 15:00 na Rynku Kościuszki w Białymstoku zostanie rozegrana gra o Województwie Podlaskim.

 • PODLASKIE OTWARTE, czyli jakie? Zapraszamy na spotkanie w Białymstoku

  PODLASKIE OTWARTE, czyli jakie? Zapraszamy na spotkanie w Białymstoku
  2014-09-04 06:23:44

  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego mają zaszczyt zaprosić na pierwsze spotkanie dotyczące uszczegółowienia zapisów programu „Podlaskie Otwarte” - elementu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

facebook