Dodana: 11 grudzień 2017 10:36

Zmodyfikowana: 11 grudzień 2017 10:36

Informacja dla organizacji pozarządowych składających oferty w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2018 r.

Do jakich Strategii i Programów Województwa Podlaskiego powinny odnosić się zadania zlecone organizacjom pozarządowym w otwartych konkursach ofert w 2018 r.?

Ilustracja do artykułu bicycle-863756_960_720.jpg

Wszystkie organizacje pozarządowe planujące złożenie oferty o realizację zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w 2018 roku prosimy o zapoznanie się z tabelą wskazującą na właściwe uzasadnienie realizacji projektu w danej sferze publicznej.

 

Przypominamy, że prawidłowe wskazanie i uzasadnienie realizacji zadania publicznego jako „odpowiadającego potrzebom województwa” jest oceniane merytorycznie przez komisję konkursową.

 

Załączniki:

  1. Tabela pt. Otwarte konkursy ofert 2018 - odwołanie do strategii i programów,
  2. Karta oceny merytorycznej oferty o realizacje zadania należącego do Województwa Podlaskiego w 2018 roku.

 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za organizację poszczególnych otwartych konkursów ofert.

 

fot.pixabay

facebook