Dodana: 14 styczeń 2015 08:04

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2015 08:04

Wybrano przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego RPO

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła wyniki wyborów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Członkami Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 zostały następujące osoby:

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska:
Jan Gradkowski / Lucyna Golonko - Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji:
Ewa Katarzyna Kotowska / Karol Marcin Świerzbin - Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach

3) przedstawiciele ponadbranżowych związków stowarzyszeń (federacji):
Joanna Sokólska / Jarosław Rżany - Podlaska Sieć Lokalnych Grup Działania

4) przedstawiciele organizacji pozarządowych właściwych w zakresie instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój przedsiębiorczości:
Krzysztof Mnich / Beata Sulima  - Fundacja Biznes i Prawo

5) przedstawiciele organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem z zakresu B+R
Paweł Backiel / Ewelina Piekarska - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej,

6) przedstawiciele organizacji statutowo zajmujących się edukacją i kształceniem ustawicznym
Michał Skarzyński / Iwona Mariola Zaborowska - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

7) przedstawiciele organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem z zakresu energetyki z odnawialnych źródeł energii
Andrzej Demianowicz / Halina Tokajuk - Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

8) przedstawiciele organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem z zakresu transportu
Tomasz Galicki / Karolina Poczykowska - Stowarzyszenie Kolejowe Podlasie

W związku z wynikami głosowania do KM RPO WP do Komisji wyborczej wpłynął jeden protest, który Komisja Wyborcza PRDPP rozpatrzyła w dniu 09.01.2015 r. Poniżej można zapoznać się zarówno z treścią, jak i z rozstrzygnięciem.

Protest 

Odpowiedź Komisji Wyborczej na protest

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook