Dodana: 10 wrzesień 2014 09:47

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2014 09:47

Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym – pierwsze zgłoszenia na konkurs

Wojewoda podlaski Maciej Żywno wraz z  Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Podlaską Siecią Pozarządową ogłosił konkurs: SAMORZĄD  PRZYJAZNY  ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM.  Konkurs ma promować samorządy, które  wyróżniają się we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspierają organizacje pozarządowe oraz upowszechniają dobre praktyki w zakresie takiej współpracy.

SAMORZĄD  PRZYJAZNY  ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM – ogłoszenie konkursu miało miejsce 4 sierpnia. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 września.

Do dziś wpłynęły 3 zgłoszenia:

  1. Starostwo Powiatowe w Kolnie zgłoszone przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie
  2. Miasto Suwałki  zgłoszone przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
  3. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

 „Organizacje pozarządowe, aby mogły dobrze funkcjonować na rzecz swojej społeczności lokalnej potrzebują dobrej współpracy z samorządem lokalnym. Ten mądry samorząd lokalny to  właśnie taki, który potrafi się otworzyć na organizacje, potrafi traktować je jako partnera w rozwiązywaniu różnych problemów, potrafi wspierać i finansowo i pozafinansowo,  bo wie że jest to inwestycja we własną społeczność lokalną. Takie samorządy chcemy pokazać i wyróżnić” – podkreśla wojewoda Maciej Żywno.

„Najczęściej mówiąc o pomocy myśli się o wsparciu finansowym. To jest ważne, ale nie tylko o to chodzi.  Ta pomoc to jest informowanie, to jest rozmawianie z organizacjami, to jest pochylanie się nad różnymi problemami, które dotyczą nie tylko samych organizacji, ale w ogóle ludzi, tych którzy mieszkają na danym terenie. Trzeba pamiętać, że o ile systemy funkcjonowania samorządów i organizacji są różne, to cel jest tak naprawdę ten sam. Robić coś dla mieszkańców” - uważa Katarzyna Łotowska, prezes OWOP.

Konkurs  dotyczy współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku. Obejmuje trzy obszary:  gminy wiejskie,  gminy wiejsko – miejskie, powiaty i miasta na prawach powiatów. Kryteria jakie będzie brała pod uwagę kapituła konkursowa to: współpraca finansowa, pozafinansowa, dobro wspólne, innowacyjność, przejrzystość i czytelność procedur.  Zgłoszenia mogą przesyłać samorządy, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem konkursu znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.bialystok.uw.gov.pl), Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych (www.owop.org.pl) oraz Podlaskiej Sieci Pozarządowej.

Formularze należy przesłać na adres e-mail: konkurs.jst-ngo@bialystok.uw.gov.pl do 12 września 2014 roku. Zwycięzcy konkursu otrzymają zaszczytny tytuł SAMORZĄDU  PRZYJAZNEGO  ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM. Laureatów poznamy podczas gali finałowej już pod koniec września.

 

Rzecznik prasowy wojewody podlaskiego

facebook