Dodana: 4 wrzesień 2014 06:23

Zmodyfikowana: 4 wrzesień 2014 06:23

PODLASKIE OTWARTE, czyli jakie? Zapraszamy na spotkanie w Białymstoku

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego mają zaszczyt zaprosić na pierwsze spotkanie dotyczące uszczegółowienia zapisów programu „Podlaskie Otwarte” - elementu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Odbędzie się ono 4 września 2014 roku, o godzinie 15, w kawiarni w Starym Kinie, przy ul. Św. Rocha w Białymstoku.

Strategia rozwoju zakłada, że województwo podlaskie stanie się zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze. Taka jest wizja rozwoju naszej społeczności.

Co rozumiemy pod pojęciem Podlaskie Otwarte? Co możemy zrobić, abyśmy stali się rzeczywiście otwarci? Do pracy nad tym wyzwaniem zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje kultury. Liczymy na to, że podczas spotkań roboczych oraz licznych konsultacji uda się zebrać pomysły na działania, które pozwolą na efektywne wykorzystanie zarówno: podlaskiego sektora kreatywnego, transgranicznego sąsiedztwa z Białorusią, jak i lokalnej współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i instytucji samorządowych.

Od kwietnia nad zapisami programu pracuje, powołana przy Urzędzie Marszałkowskim, grupa sterująca. Spotkania subregionalne służą zebraniu postulatów i pomysłów.

Chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie kart zgłoszeniowych na adres helena.wroblewska@owop.org.pl do 2 września 2014 roku.

 

facebook