Dodana: 10 maj 2021 12:45

Zmodyfikowana: 10 maj 2021 16:00

Dotacje na ekologię, ochronę zwierząt i dziedzictwo przyrodnicze

Zarząd województwa na posiedzeniu (6.05) rozstrzygnął otwarte konkursy ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Oferentom, którzy spełnili warunki konkursów, przyznał ponad 224 tys. zł z budżetu województwa.

Zalew w lesie

Zarząd udzielił dotacji w czterech obszarach tematycznych:

  • monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim - sześciu wybranych oferentów, proponowana dotacja 120 tys. zł;
  • edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństw - ośmiu wybranych oferentów, kwota 78 tys. zł;
  • podnoszenie świadomości społecznej o ochronie klimatu i przeciwdziałaniu skutkom suszy - jedna wybrana oferta na blisko 6 tys. zł;
  • podnoszenie świadomości społecznej o roli i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego - jedna oferta na 20 tys. zł.

W załączeniu  poniżej, znajduje się lista wyłonionych w konkursie podmiotów wraz z propozycją kwoty dofinansowania. Aby zawrzeć umowę, powinny zaktualizować odblokowaną w systemie witkac.pl ofertę. Aktualizacji podlega:

  • opis realizacji zadania,
  • harmonogram,
  • kosztorys realizacji zadania.

Po wprowadzeniu zmian, muszą ponownie złożyć ofertę, klikając na hasło „złóż ofertę”. Gdy umowa zostanie sporządzona, wyłonieni w konkursie oferenci zostaną poinformowani o możliwości jej podpisania.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Renaty Łapińskiej z Departamentu Ochrony Środowiska renata.lapinska@wrotapodlasia.pl

źródlo: Departament Ochrony Środowiska
oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Cezary Rutkowski

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook