Dodana: 17 styczeń 2019 14:02

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2019 14:40

Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 poz. 2471) nakłada obowiązek sporządzania sprawozdania:

  • OŚ-4g "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018" przez Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów i przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu w terminie do dnia 11 lutego 2019 roku
  • OŚ-4p "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018" przez Zarządy Powiatów przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu w terminie do dnia 11 lutego 2019 roku


Kogo dotyczy:

 

Dokumenty - Formularze do pobrania:

 

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Departament Ochrony Środowiska

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Mantiuk tel. 85 66 54 126

Pliki do pobrania

facebook