Dodana: 19 grudzień 2003 13:09

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2003 13:09

Proces finansowania wielu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska to stale i szybko rozwijający się obszar działalności na rynkach finansowych.
Jednostki organizacyjne, instytucje i podmioty realizujące zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej, mogą uzyskać pomoc finansową ze środków funduszy strukturalnych, funduszy celowych, fundacji oraz banków.
Formą dofinansowania zależną od rodzaju zadania, może być dotacja, preferencyjny kredyt lub pożyczka. Oprócz wskazanych poniżej instytucji o pomoc finansową można ubiegać się również w gminach lub starostwach powiatowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
www.nfosigw.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Św. Rocha 5
15-879 Białystok
www.wfosigw.bialystok.pl

Bank Ochrony Środowiska oddział w Białymstoku
ul. Piękna 1
15-282 Białystok
www.bosbank.pl

facebook