Dodana: 17 grudzień 2007 11:53

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2007 11:53


Serwisy centralne i regionalne

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
http://www.gios.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
www.nfosigw.gov.pl/site

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
http://www.kzgw.gov.pl/

Państwowa Agencja Atomistyki
http://www.paa.gov.pl/

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
www.imgw.pl/wl/internet/zz/index.html

Państwowy Instytut Geologiczny
http://www.pgi.gov.pl/

Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
http://bipgdos.mos.gov.pl/

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
http://www.rdos.eu/

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
http://www.wios.bialystok.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
http://www.wfosigw.bialystok.pl/

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
http://www.bialystok.lasy.gov.pl/

Baza Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest
www.bazaazbestowa.pl/index.php


Serwisy pozarządowe

Serwis Informacyjny Ochrony Środowiska
http://www.ekoinfo.pl/

Portal informacyjno - edukacyjny
http://www.natura2000.org.pl/

Ochrona Środowiska, ekologia, ochrona przyrody, recykling biopaliwa
http://www.ekoportal.eu/

Serwis dla specjalistów ochrony środowiska
http://www.eko-net.pl/

Polski Portal Ekologiczny
http://www.ekologia.pl/

Serwis Ekologiczny Proekologia
http://proekologia.pl/

Centrum Informacji o Rynku Energii
http://www.cire.pl/

GreenWorld - Serwis Eklogiczny
http://greenworld.serwus.pl/

Podlaski Portal Przyrodniczo - Turystyczny “Zielone Wrota”
http://www.zielonewrota.pl/

Baza Projektów Ekologicznych
http://www.ekoprojekty.info/

Ziemia na rozdrożu - o zmianach klimatu, zagrożeniach, zrównoważonym rozwoju, kryzysie... 
http://ziemianarozdrozu.pl/

Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Brama na Bagna" - informacje z regionu o edukacji ekologicznej
http://www.osrodekedukacjiekologicznej.pl/
 

facebook