Dodana: 26 wrzesień 2016 12:34

Zmodyfikowana: 10 październik 2016 10:31

Wojewódzki konkurs turystyczno - ekologiczny

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki organizuje Wojewódzki Konkurs turystyczno-ekologiczny pt. „Na dwóch kółkach przez podlaskie parki narodowe i krajobrazowe”, który adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego.

Celem konkursu jest edukacja turystyczno-ekologiczna młodzieży poprzez zapoznanie
z możliwościami korzystania ze ścieżek rowerowych w podlaskich parkach narodowych
i krajobrazowych.W tegorocznym konkursie tematem przewodnim jest nowopowstały Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, który w województwie podlaskim przebiega przez cztery parki narodowe i trzy krajobrazowe.


W ramach konkursu zostaną przeprowadzone eliminacje w szkołach na podstawie folderu pt. „Rowerem przez podlaskie parki narodowe i krajobrazowe w województwie podlaskim”  wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku.. Zwycięzcy eliminacji szkolnych spotkają się 17 listopada 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim na etapie regionalnym (finale) konkursu, który zakończy się wręczeniem nagród rzeczowych laureatom trzech pierwszych miejsc, oraz wyróżnień laureatom kolejnych 10 miejsc. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie oraz gadżety ekologiczne i turystyczne.

Termin zgłoszenia przez szkołę uczestnika upływa dnia 10 listopada 2016 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: monika.laskowska@wrotapodlasia.pl, faxem (85 )66 54 481 bądź pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji Sportu i Turystyki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Informacji udziela Referat Sportu i Turystyki UMWP - Pani Monika Laskowska,
tel. 85 66 54 489, III piętro, pokój 317.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 W załączeniu regulamin konkursu i karta zgłoszenia, a także informator Rowerem przez podlaskie parki narodowe i krajobrazowe 2016

 

 

facebook