Dodana: 10 maj 2010 12:35

Zmodyfikowana: 10 maj 2010 12:35

XVIII edycja konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej we współpracy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oraz Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego organizuje XVIII edycję konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska naturalnego. Konkurs został ustanowiony w 1984 roku na wniosek Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przez Radę wojewódzką NOT w Suwałkach w celu uczczenia pamięci Alfreda Lityńskiego - uczonego, patrioty, twórcy i kierownika Stacji Hydrobiologicznej w Wigrach, reaktywowany przez aktywistów NOT w roku 1997.

Do Nagrody mogą kandydować osoby lub zespoły osób, których działalność – techniczna, organizatorska, publicystyczna - jest ściśle związana z terenem województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Do nagrody kandydować mogą także osoby spoza tych województw lub z innych krajów, spełniające wymogi regulaminu. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne z terenu województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, jak również przez osoby fizyczne. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca br. na adres biura Suwalskiej Rady FSNT NOT w Suwałkach, ul. 1-go Maja 15. Wiecej informacji oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu można uzyskać pod adresem: www.not.suwalki.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

facebook