Dodana: 22 styczeń 2010 08:29

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2010 08:29

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

HISTORIA

Pierwsza edycja Olimpiady została przeprowadzona w 1986 r. Wzięło w niej udział ok. 6 tys. uczniów z całej Polski. W kwietniu 1990 r. powstał Społeczny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w skład którego weszli przedstawiciele służb ochrony środowiska, Ministerstw: Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Edukacji Narodowej, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, placówek naukowych i organizacji społecznych np. LOP, czy Fundacji Edukacji Ekologicznej. W tym samym roku Olimpiada objęta została patronatem ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych dr. inż. Bronisława Kamińskiego.

Sponsorem Olimpiady od szeregu już lat jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kosztach kolejnych edycji Olimpiady partycypowali również: Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz lokalne instytucje i organizacje. W 1993 r. Olimpiada została afiliowana przy SGGW jako placówce merytorycznej i zarejestrowana w rejestrze stałych konkursów i olimpiad.


STRUKTURA

W OWE udział biorą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Eliminacje, zgodnie z Regulaminem, składają się z trzech etapów, których podstawą są pytania opracowywane przez Główny Komitet OWE:

- I etap
- podstawowy (szkolny) oparty jest na pisemnym teście składającym sie z 50-u pytań identycznych w całej Polsce.  Do kolejnego etapu przechodzi z każdej szkoły jedynie trójka najlepszych uczniów, jednak niezbędnym minimum jest udzielenie co najmniej 80% (40) poprawnych odpowiedzi na pytania testu.

- II etap
- wojewódzki składa się z części pisemnej, podobnej jak w poprzednim etapie, po której 12 najlepszych uczestników, którzy uzyskali co najmniej 70% (35) prawidłowych odpowiedzi  przechodzi do części ustnej, która polega na rozwiązaniu i zreferowaniu odpowiedzi na sześć pytań problemowych. Dwustopniowe eliminacje wyłaniają 7 reprezentantów każdego województwa. Termin przeprowadzenia etapu wojewódzkiego jest jednakowy w całej Polsce, najczęściej w drugiej połowie kwietnia, w sobotę najbliższą Światowemu Dniu Ziemi;

- III etap
- centralny, jest już tradycyjnym akcentem obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska (5 czerwca). Etap ten składa się z części pisemnej, po której 10 najlepszych uczestników przystępuje do części ustnej. W tej części młodzież musi wykazać się ogromnym zasobem wiedzy, umiejętnością samodzielnego myślenia, wnioskowania, propozycjami praktycznych rozwiązań problemów ochrony środowiska, znajomością przyrody z własnych obserwacji. Niezbędna jest również inwencja twórcza każdego uczestnika i skondensowany charakter wypowiedzi. Pytania praktyczne dotyczą m.in. rozpoznawania głosów ptaków i zwierząt, gatunków drzew na podstawie rysunku liścia, znajomości ssaków, tropów zwierząt, sylwetek ptaków. Ta część eliminacji, oprócz wartości dydaktycznej, ma również charakter widowiskowy, gdyż zmaganiom finalistów przypatrują się pozostali uczestnicy, nauczyciele, zaproszeni goście, przedstwiciele mediów oraz sponsorów.

W każdym roku uczestnicy eliminacji ogólnopolskich są gośćmi innego województwa, tym samym młodzież z całej Polski ma możliwość zapoznania się z walorami przyrodniczymi, jak i różnorodnością i specyfiką problemów ochrony środowiska przyrodniczego poszczególnych regionów. Dotychczasowe etapy centralne odbyły się chronologicznie w województwach: płockim, katowickim, tarnowskim, legnickim, kieleckim, gdańskim, konińskim, jeleniogórskim, bialskopodlaskim, zamojskim, kaliskim, krośnieńskim, bydgoskim, podlaskim, wielkopolskim, pomorskim, podlaskim, śląskim, kujawsko - pomorskim.

Wykaz uczelni i kierunków studiów, na które laureaci i finaliści OWE mają wstęp bez egzaminów lub są zwolnieni z części egzaminów (stan na 20 maja 2007 r.)OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Glównym organizatorem OWE na terenie województwa podlaskiego, od początku swego istnienia (1999 r.), jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska, który do tej pory dwukrotnie organizował etap centralny: w 1999 r. w Supraślu - siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz w 2003 r. w Osowcu - Twierdzy - siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

"Podlascy" laureaci eliminacji centralnych OWE:
II OWE (1987 r.):
Wojciech Jabłoński (Suwałki) - VIII miejsce
IV OWE (1989 r.):
Grzegorz Okołów (TL Białowieża) - II miejsce
V OWE (1990 r.):
Grzegorz Okołów (absolwent TL Białowieża) - I miejsce, najlepszy w rozpoznawaniu nagranych głosów ptaków z puszczy białowieskiej, indeks na Wydział Leśny SGGW - AR (prorektor A. Grzywacz zapewnił dwa miejsca na uczelni), 
Jacek Pliszka (LO Łomża) - IV miejsce, wyjazd do Szwecji
VII OWE (1992 r.):
Grzegorz Górecki (ZSL Białowieża) - najlepszy ze szkół leśnych (lecz poza pierwszą 10-tką)
VIII OWE (1993 r.):
Grzegorz Górecki (ZSL Białowieża) - II miejsce,
ZSL Białowieża - II miejsce w ogólnej punktacji
XI OWE (1996 r.):
Bartosz Grabowski (XI LO Białystok) - VI miejsce Indeks na Wydział Leśny SGGW - AR
XV OWE (2000 r.):
Paweł Polcyn (LO w Wysokie Mazowieckie) - II miejsce
Joanna Werpachowska (I LO Białystok) - V miejsce,
Ilona Karpiuk (II LO z Białoruskim Jęz. Nauczania Hajnówka) - VI miejsce,
Paweł Wydro (Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Sejny)
województwo podaskie - I miejsce w klasyfikacji województw
XVI OWE (2001 r.): 
Ewa Sańczyk (VI LO  Białystok) - II miejsce
Anna Szczęsna (LO Kolno) - VII miejsce
Paweł Winsko (Zespół Szkół Sokółka) - IX miejsce
Anna Łach (LO  Wysokie Mazowieckie) - XI miejsce
Magdalena Rębiś (LO Zambrów) - XI miejsce
pozostałych dwóch naszych finalistów zajęło XIII i XV miejsce
województwo podaskie - I miejsce w klasyfikacji województw
XVII OWE (2002 r.): 
Andrzej Szymczyk (ZSL Białowieża) - I miejsce
XIX OWE (2004 r.): 
Marlena Grzybowska (I LO Łapy) - IV miejsce
XX OWE (2005 r.): 
Kamila Plis (II LO z Białoruskim Jęz. Nauczania Hajnówka) - V miejsce
Dobrosław Woroniecki (ZSL Białowieża) - VII miejsce
XXIII OWE (2008 r.):
Jakub Mrozek (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem) - IV miejsce
XXIV OWE (2009 r.):
Wojciech Wąsewicz – III LO w Suwałkach - IX miejsce

facebook