Dodana: 9 czerwiec 2015 11:09

Zmodyfikowana: 9 czerwiec 2015 11:13

Nowoczesne rozwiązania informatyczne podczas konferencji "Cyfryzacja - trampoliną rozwoju"

Spotkanie organizowane przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej odbędzie się 18 czerwca br. w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach.

Narzędzia informatyczne wykorzystywane są w praktycznie wszystkich dziedzinach życia społeczno - gospodarczego. Bez wdrażania i rozwijania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w zasadzie nie jest już możliwe zachowanie optymalnej dynamiki rozwoju i zachodzących przemian. Stosowanie dostępnych instrumentów cyfrowych oznacza wzrost efektywności, poprawę funkcjonowania, szybszy dostęp do danych, znaczne ułatwienia w korzystaniu z zasobów, produktów i oferty - tak na poziomie działalności administracji jak i firm.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję poznania działalności Północno - Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej. PWKEC to projekt, który trwa już sześć lat. Jednym z inicjatorów i członków założycieli tego przedsięwzięcia była spółka T-Matic Grupa Computer Plus. To dzięki aktywnej postawie jej prezesa, dra inż. Wojciecha Winogrodzkiego projekt jedynego takiego klastra w Polsce udało się zmaterializować. I to właśnie prezes T-Matic, a zarazem pierwszy Przewodniczący Rady PWKEC podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat doświadczeń firmy zdobytymi podczas tych ponad 5 lat funkcjonowania w klastrze. O nowoczesnym cyfrowym przedsiębiorstwie opowie z kolei Jacek Sadowski, zaś kwestie nowoczesnej cyfrowej gminy omówi kolejny z prelegentów - Bogdan Hełmiński.

Obecny Przewodniczący Rady - Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie zaprezentuje ideę Latarnicy2020.pl, która stanowi kontynuację jej autorskiego pomysłu związanego z budową kompetencji cyfrowych w społeczeństwie, a w szczególności wśród seniorów. Na koniec, podczas spotkania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przybliży uczestnikom zagadnienia związane z "Cyfrowym Podlaskiem" w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

facebook