Dodana: 8 marzec 2020 19:32

Zmodyfikowana: 8 marzec 2020 19:32

Kurpiki łączą, czyli Zźązek Kurpśów źita

Kurpiki, czyli „kurpiowskie Oscary” przyznawane przez Związek Kurpiów wręczone zostały po raz 19. W uroczystej gali w Ostrołęckim Ośrodku Kultury wziął udział m.in. Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Ilustracja do artykułu Kurpiki-11.jpg

Po raz pierwszy patronat nad dorocznym wydarzeniem sprawowali wspólnie marszałkowie województwa mazowieckiego i podlaskiego, a wraz z nimi prezydent Ostrołęki oraz starostowie z Ostrołęki, Łomży i Przasnysza. Województwo podlaskie reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś.

- Także w województwie podlaskim znajduje się istotna część Kurpiowszczyzny i chcemy współpracować z mazowieckim dla dobra Kurpiów. Myślę, że w takich relacjach granice administracyjne nie mają tu żadnego znaczenia. Możemy wspólnie wymieniać doświadczenia i uzupełniać się nawzajem. Czy to będą moje Dębniki, Nowogród i Zbójna czy Ostrołęka, Myszyniec i Lelis,  Kurpie są jedne, a jedyny dopuszczalny podział to na Kurpie Białe i Kurpie Zielone – mówił wicemarszałek Olbryś.

Jak wyjaśniał, Kurpie mają swoją tożsamość i są jedną z najbardziej wyrazistych kultur etnicznych w Polsce. Zasadnicze cechy tej tożsamości wynikają z historii i warunków życia w regionie. Nie znali np. zjawiska pańszczyzny, bo byli ludem podlegającym tylko królowi. Stąd poczucie niezależności, samodzielność, przedsiębiorczość, kreatywność konieczna przy wykorzystywaniu darów boru i lasu oraz rolnictwa na słabych glebach. To rodziło szczególnie mocną wspólnotę rodzinną i sąsiedzką. To także źródło zamiłowań artystycznych na Kurpiach.   

Wielką rolę w odpowiednim zorganizowaniu działań na rzecz Kurpiowszczyzny po jej „podlaskiej stronie” powinien odgrywać Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie – uważa wicemarszałek Marek Olbryś. Są ze strony Urzędu Marszałkowskiego podjęta starania o przejęcie prowadzenia tej placówki od samorządu miejskiego Łomży.

- Chcemy przejść na wyższy poziom działania Skansenu w wymiarze naukowym, edukacyjnym, popularyzatorskim, ale także gospodarczym. To niezwykłe miejsce powinno jeszcze bardziej oddziaływać na region. Sporych nakładów wymagała będzie rewitalizacja tego, co tam mamy zgodnie ze sztuką budowlaną i konserwatorską, trzeba też pokaźnych funduszy na bieżące remonty i utrzymanie obiektów. Dzieło Adama Chętnika i kurpiowskich konstruktorów, rzemieślników i artystów powinno mieć taki blask, aby nasi dziadowie patrząc z góry nie mówili, żeśmy nie dali rady – dodaje Marek Olbryś.

Kurpiki, czyli „regionalne Oscary” (różnica jest taka, że postać ze statuetki hollywoodzkiej wspiera się na mieczu i ma odkrytą głowę, a Kurpik ma kapelusz i trzyma puszczańską flintę), to inicjatywa Związku Kurpiów. Kieruje nim obecnie Mirosław Grzyb.

- Tę uroczystość stworzyliśmy, by honorować, wyróżniać i wynagradzać ludzi, zespoły oraz instytucje za wspaniałą pracę na rzecz naszego kochanego regionu kurpiowskiego. Mamy przez te lata już ponad 200 laureatów. Współtworzymy wspaniałą historię naszego regionu – wyjaśnia.

Wiceprezes Związku Kurpiów Iwona Choroszewska-Zyśk podczas uroczystej gali w Ostrołęckim Ośrodku Kultury wyraziła nadzieję, że obecne na Gali Kurpików osoby, cieszą się dobrym zdrowiem, ale życzyła, aby domów wróciły zarażone… „kurpwirusem”. I chyba organizatorzy cel osiągnęli.    

Galę poprowadzili Ewa Krupka i Piotr Grzyb.

 

 

Kurpiki 2019

Kategoria: Twórczość ludowa - Czesława Gałązka

Kategoria: Nauka i pióro - Barbara Kalinowska

Kategoria: Nauka i pióro - Antoni Kustusz

Kategoria: Muzyka i Taniec - Męska Grupa Śpiewacza z Czarni

Kategoria: Promowanie regionu - Olga Stopińska

Kategoria: Pracodawca - Piekarnia SEZAM w Baranowie (właściciel: Edward Włodarczyk)

Kategoria: Budzenie tożsamości - Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”

Kategoria: Budzenie tożsamości - Jan Karczewski

Kategoria: Edukacja regionalna - Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce

Kategoria: Ochrona Dziedzictwa kulturowego - Stanisław Archacki

Kategoria: Działalność publiczna - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

Kategoria: Działalność publiczna - Stanisław Jastrzębski

Kategoria: Talent - Bartosz Duda

 

Maciej Gryguc
oprac. Aneta Kursa

facebook