Dodana: 3 listopad 2016 07:52

Zmodyfikowana: 4 listopad 2016 13:17

Wniosek zarządu: 2017 Rokiem profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim

Zarząd Województwa Podlaskiego na wniosek wicemarszałek Anny Naszkiewicz i członka zarządu Bogdana Dyjuka przyjął i skierował do Sejmiku Województwa Podlaskiego projekt stanowiska nt. ustanowienia roku 2017 Rokiem profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim.

Ilustracja do artykułu strumiłło.jpg

"W 2017 roku przypada jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Andrzeja Strumiłło. Profesor jest niezwykle ważną częścią tożsamości, kultury i historii województwa podlaskiego. Ustanowienie roku 2017 Rokiem profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim będzie znakomitym uczczeniem jubileuszu 90. rocznicy urodzin tego wybitnego, wszechstronnego artysty oraz stanowić będzie doskonałe uhonorowanie Jego zasług dla kultury narodowej." - uzasadnia wniosek zarząd.

facebook