Dodana: 2 czerwiec 2020 08:44

Zmodyfikowana: 2 czerwiec 2020 09:42

Prawie 6 mln zł już niebawem trafi do przedsiębiorców!

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego, prawie 6 mln zł z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego trafi do podlaskich przedsiębiorców!

Ilustracja do artykułu 101367289_732144117594059_193849951585828864_n.jpg

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                            Białystok, 27.05.2020 r. 

 

Prawie 6 mln zł już niebawem trafi do przedsiębiorców!

 

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego, prawie 6 mln zł z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego trafi do przedsiębiorców. Na co będą mogli je wykorzystać?

 

Przyznawaniem bonów z funduszy unijnych dla przedsiębiorców z BOF zajmie się Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował Zarząd Województwa na posiedzeniu 27 maja. PFRR zgłosiła się, jako jedyna, na konkurs, w ramach podziałania 1.4.2 RPOWP, na wyłonienie operatora projektu grantowego. Zgodnie z procedurami, wybór operatora musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Stowarzyszenia BOF. Wtedy Zarząd Województwa Podlaskiego będzie mógł zawrzeć umowę o dofinansowanie z fundacją.

 

  • Jakiś czas temu zaapelowałem do prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, który jest prezesem Stowarzyszenia BOF o wykorzystywanie wolnych środków, które ma do dyspozycji Białostocki Obszar Funkcjonalny. Cieszę się, że do naszych przedsiębiorców, w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa, trafi wsparcie finansowe. Jest ono bardzo potrzebne, by zniwelować negatywne skutki ekonomiczne firm - mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

Wartość projektu PFRR to 6,6 mln zł, z czego 6 mln to środki z RPOWP, którymi dysponuje ZIT BOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego). Projekt będzie realizowany od czerwca 2020 roku do 31 stycznia 2022 roku. Zadaniem PFRR, jako operatora, będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom funkcjonującym na terenie BOF, czyli w gminach: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów.

 

Wsparcie, w postaci bonu „antywirusowego”, będą mogły uzyskać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Bon może zostać przeznaczony na dostosowanie prowadzonej działalności do funkcjonowania w czasie epidemii (reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych), na:

 

  • reorganizację, doposażenie i zmianę procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu ochrony pracowników i klientów,
  • dywersyfikację lub zmianę profilu działalności,
  • wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe.

 

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zakup wyposażenia (np. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90 proc. poniesionych wydatków. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać jeden grant.

 

Izabela Smaczna - Jórczykowska

Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego

facebook