Dodana: 29 kwiecień 2021 14:02

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2021 14:02

Nowe inwestycje w gminach: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Mońki, Szumowo i Rutki

2,5 mln zł z funduszy europejskich przeznaczył w czwartek (29.04) Zarząd Województwa Podlaskiego na inwestycje, zgłoszone w ramach lokalnych grup działania. Dzięki tym dotacjom możliwy będzie remont gminnego kina, biblioteki, budowa bulwarów miejskich, placu zabaw czy wymiana oświetlenia.

Biały napis z kwotą 2 500 000 zł na niebieskim tle

Gmina Dąbrowa Białostocka otrzyma 594 tys. zł na przebudowę oraz termomodernizację Kina Lotos przy ulicy Kunawina 1 w Dąbrowie Białostockiej. Koszt tej inwestycji wynosi 1,35 mln zł.

Biały napis z kwotą 600 000 zł na niebieskim tle

Gmina Goniądz wybuduje bulwary miejskie. Powstaną tam alejkidla pieszych i rowerzystów, zostaną zamontowane altany, drewniane podesty, ławki, oświetlenie. Na bulwarach zostaną również zasiane trawniki. Inwestycja będzie kosztować 646 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 549 tys. zł.

Biały napis z kwotą 550 000 zł na niebieskim tle

Z kolei Moniecki Ośrodek Kultury zagospodaruje teren wokół swojej siedziby. Przebuduje kanalizację wodociągową, sanitarną i deszczową, wyremontuje schody i wykona podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Zostanie tam utworzona ścieżka edukacyjna, zasadzona zieleń, zamontowane ławki, lampy oświetleniowe zewnętrzne, ogrodzenie, a także podest sceniczny. Inwestycja pochłonie 696 tys. zł, z czego dotacja pokryje 529 tys. zł.

Biały napis z kwotą 530 000 zł na niebieskim tle

- Te inwestycje są bardzo ważne dla mieszkańców, dla rozwoju ich „małych ojczyzn”. Powstaną atrakcyjne miejsca do rekreacji i integracji lokalnych społeczności - zauważa Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Projekty wpłynęły na konkurs, ogłoszony w ramach Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański.

Kolejne trzy projekty pochodzą ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Gmina Szumowo wyremontuje bibliotekę publiczną. Zostanie m.in. wykonana nowa elewacja, wymieniona stolarka, dach, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 1 mln zł, a dotacja pokryje 354 tys. zł.

Biały napis z kwotą 350 000 zł na niebieskim tle

Gmina Rutki zrealizuje dwa projekty. W ramach pierwszego z nich zagospodaruje działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka, co będzie kosztować 192 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 134 tys. zł. Wybuduje tam plac zabaw na bezpiecznym dla dzieci podłożu, ogrodzenie, a także ułoży kostkę brukową.

Biały napis z kwotą 130 000 zł na niebieskim tle

Druga inwestycja zakłada montaż 48 punktów świetlnych typu LED oraz wymianę na LED 12 punktów świetlnych na terenie Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach, przy Urzędzie Gminy i Domu Kultury w Rutkach-Kossakach oraz na terenie Szkoły Podstawowej i placu zabaw w miejscowości Grądy-Woniecko. Koszt tego przedsięwzięcia to 536 tys. zł, a dotacja wyniesie 334 tys. zł.

Biały napis z kwotą 330 000 zł na niebieskim tle

Inwestycje będą kosztować 4,5 mln zł, a dotacje z funduszy europejskich wyniosą 2,5 mln zł.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Półtorak

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook