Dodana: 3 czerwiec 2020 11:04

Zmodyfikowana: 3 czerwiec 2020 13:24

5. nabór wniosków Interreg V-A Litwa Polska - szkolenia i konsultacje on-line

Szkolenia i konsultacje on-line oraz prezentacje przygotował dla potencjalnych beneficjentów Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Litwa Polska (WS) 5. naboru wniosków.

Ilustracja do artykułu Interreg.png

Prezentacje dla potencjalnych beneficjentów 5. naboru wniosków w Programie Interreg V-A Litwa-Polska, którzy planują ubiegać się o środki w ramach priorytetu 1, 2, 3 oraz 4, są dostępne online w języku polskim, litewskim oraz angielskim.

 

Materiały szkoleniowe składają się z 3 prezentacji:

  1. ogólne wymagania Programu,

  2. kwalifikowalność wydatków,

  3. sposób wypełnienia aplikacji projektowej.

  

Prezentacje są dostępne w odpowiedniej zakładce strony internetowej Programu – link do strony.

 

Szkolenie internetowe w języku angielskim odbędzie się 27 maja 2020 o godz. 10.00 czasu litewskiego (godz. 9.00 czasu polskiego). Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się on-line - link do strony - do dnia 26 maja 2020.

 

Ponadto, od czerwca br. w każdą środę będą organizowane indywidualne konsultacje online. Potencjalni Beneficjenci będą mogli uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Aby skorzystać z konsultacji, należy przesłać zgłoszenie na adres email events@vilniusjts.eu. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz pytanie, które będzie przedmiotem konsultacji.

 

W naszym regionie informacji o naborze udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu: grazyna.szajstek@wrotapodlasia.pl , krzysztof.sas@wrotapodlasia.pl

 

oprac. Małgorzata Sawicka

 

Więcej na stronie internetowej Programu Interreg V-A Litwa-Polska - link do strony.

 

facebook