Dodana: 18 sierpień 2016 12:32

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2016 13:03

Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Konkurs

To konkurs skierowany do przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. O warunkach konkursu poinformował dziś, 18 sierpnia Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno na konferencji prasowej w Białostockim Muzeum Wsi. W Nadawkach, gm. Wasilków.

Ilustracja do artykułu konferencja-04.jpg

- Nieprzypadkowo spotykamy się w Białostockim Muzeum Wsi na terenie gminy Wasilków. 70 procent powierzchni tej gminy znajduje się w obszarze Natura 2000, a konkurs, o którym mówimy jest skierowany do przedsiębiorców, których działalność dotyczy terenów z udziałem powierzchni obszaru Natura 2000 – powiedział wicemarszałek Maciej Żywno. - Zarząd Województwa Podlaskiego podszedł do tematu prorozwojowo. Nie ma co walczyć z tematem Natura 2000, raczej trzeba szukać rozwiązań, które będą z nim współgrały, które pomogą przedsiębiorcom w rozwoju działalności i stworzeniu nowych miejsc pracy.

Stąd konkurs skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których działalność jest realizowana na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej unijnej - 18,12 proc.

- Jest to trochę inny konkurs niż dotychczasowe, w poprzednich  w dużej mierze premiowana była innowacyjność, tu skupiamy się raczej na tworzeniu nowych miejsc pracy i powiększaniu dochodu lokalnej społeczności – dodała dyrektor Emilia Malinowska z Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw UMWP. – Należy też podkreślić, że w tym konkursie równe szanse mają małe projekty i te większe.

Maksymalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 70 proc, dla średnich – 60 proc.  Konkurs dotyczy działalności inwestycyjnej, w tym m.in. na założenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów wcześniej nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

Na całe to działanie w ramach RPOWP 2014-2020 przewidzianych jest 14 mln euro. Na ten konkretny konkurs – 20 mln zł.

Wnioski można składać od 19 września 2016 r. do 24 października 2016 r. do godziny 15.30. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017 r.

Wnioski należy składać w Kancelarii Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, pok. nr 020 (parter), 15-874 Białystok

Więcej na www.rpo.wrotapodlasia.pl

 

facebook