Dodana: 24 październik 2016 12:14

Zmodyfikowana: 24 październik 2016 12:14

Aplikuj. Trwa konkurs z działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” POPC

Informujemy że w okresie od 29 sierpnia do 30 listopada 2016 r. trwa konkurs z działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania, a co za tym idzie umożliwienie nauczycielom prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z programowania dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Ilustracja do artykułu woman-163425_960_720.jpg

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl ).

 

Beneficjentami konkursu mogą zostać:

-  organizacje pozarządowe

-  partnerstwa organizacji pozarządowych z JST

-  instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku

-  instytucje publiczne z obszaru nauki

-  instytucje publiczne z obszaru edukacji

-  instytucje publiczne z obszaru kultury

-  szkoły wyższe

- partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 124 211 127,00 PLN.  Z punktu widzenia Ministerstwa Cyfryzacji istotne jest, aby projekty były realizowane w jak największej liczbie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich i  obejmowały szkoleniami jak największą liczbę nauczycieli.

Ministerstwo zwraca uwagę, iż w projekcie będzie można zaplanować zakup sprzętu takiego jak: komputer stacjonarny lub przenośny, tablet, zakup lub najem sprzętu obejmującego terminal, projektor multimedialny, robot, drukarkę 3D i innych niezbędnych narzędzi służących jako pomoce dydaktyczne (maksimum 25% wydatków kwalifikowanych w projekcie).

Po zakończeniu projektu sprzęt ma zostać przekazany w pierwszej kolejności do szkół publicznych, które nie otrzymały sprzętu komputerowego w ramach innych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Źródło: Informacja na podstawie pisma Ministerstwa Cyfryzacji nr DKFE-WKW.574.12.2016 z dnia 13.10.2016 r. (wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w dniu 17.10.2016 r.)

facebook