Dodana: 28 lipiec 2020 09:13

Zmodyfikowana: 28 lipiec 2020 09:13

Jedwabne, Nowy Dwór i Sokółka skorzystają z Funduszy Europejskich

Zarząd Województwa na środowym posiedzeniu (22 lipca) przyznał ponad milion złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekty Lokalnych Grup Działania. W Jedwabnem powstanie Klub Integracji Społecznej, w Nowym Dworze zostanie zamontowane nowoczesne oświetlenie uliczne, a w Sokółce zbudowane boiska szkolne.

Ilustracja do artykułu 110156959_209911220346325_7193900519564159633_n.jpg

Gmina Jedwabne wyremontuje dotychczas nieużytkowane pomieszczenia Urzędu Miejskiego w Jedwabnem i utworzy w nich Klub Integracji Społecznej. W ramach jego działalności przewidziano organizację warsztatów w zakresie: doradztwa zawodowego, psychoedukacji i edukacji społecznej. Wartość inwestycji sięga 178,5 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi 124,9 tys. zł. Projekt został zgłoszony w ramach LGD „Biebrzański Dar Natury”.

Kolejny projekt pochodzi z konkursu LGD „Fundusz Biebrzański”. Gmina Nowy Dwór wymieni 124 oprawy rtęciowe w latarniach w miejscowości Nowy Dwór na oprawy LED-owe. Inwestycja zmniejszy zużycie energii elektrycznej i poprawi bezpieczeństwo na drogach. Koszt tego projektu wynosi 189,7 tys. zł, a dofinansowanie 161,2 tys. zł.

Trzeci projekt zrealizuje powiat sokólski w ramach LGD „Szlak Tatarski”. Obejmuje on budowę infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce. Powstaną tam: dwa boiska do gry w koszykówkę, dwa do gry w siatkówkę, boisko do gry w tenisa i do gry w piłkę ręczną. Wartość tej inwestycji wynosi 824,9 tys. zł, dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego pokryje blisko 300 tys. zł.

Projekty te warte są blisko 1,2 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniesie 583 tys. zł.

 

Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego UMWP

facebook