Dodana: 25 październik 2018 12:29

Zmodyfikowana: 25 październik 2018 12:29

Interreg Litwa-Polska wspiera dziedzictwo kulturowe w Suchowoli i Kalwarii na Litwie

Suchowola i Kalwaria na Litwie mogą pochwalić się projektem zrealizowanym w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Tytuł tego projektu to „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli", a realizowany był od stycznia 2017 do września 2018 roku przez dwa miasta partnerskie.

Ilustracja do artykułu glowne Otwarcie CTK 16wrz2018 (4).jpg

Całkowita wartość projektu to 963.266,00 Euro, zaś dofinansowanie unijne wyniosło 818.776,10 Euro.

Dzięki dofinansowaniu z Programu utworzono w Kalwarii (w budynku dawnej carskiej poczty konnej). W Suchowoli zaś od 16 września 2018 funkcjonuje Centrum Trzech Kultur - muzeum oraz punkt informacji turystycznej. Biorąc pod uwagę silny ruch turystyki pielgrzymkowej w tym mieście - jest to obecnie kluczowy punkt regionu. Centrum Trzech Kultur to również przestrzeń ekspozycyjna, w której przedstawione są 3 społeczności, które od wieków zamieszkiwały Suchowolę: Katolicy, Żydzi i Tatarzy.  

Zresztą ten program kładł silny nacisk na zaakcentowanie bogatej przeszłości obu miast w kontekście z zamieszkiwania tych terenów przez liczne grupy narodowościowo-etniczne i ich przynależność do rzeczpospolitej Obojga Narodów: przede wszystkim Żydów, ale również Tatarów, a w przypadku Kalwarii - także Niemców i Polaków.

Oprócz inwestycji, w projekcie zrealizowano też tzw. działania miękkie jak np. międzynarodowy warsztat kulturoznawczy "Odkrywcy historii". Przedstawiciele oby miejscowości wzięli udział w Targach Turystycznych Adventur2018 w Wilnie. 

(opr.mk)

facebook