Dodana: 6 marzec 2020 08:22

Zmodyfikowana: 6 marzec 2020 12:54

Wyniki 4. naboru projektów w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Wspólny Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Litwa-Polska na posiedzeniu w Druskiennikach w dniach 3-4 marca br. dokonał wyboru 25 projektów do dofinansowania. Znalazło się wśród nich 14 projektów, w których partnerami są podmioty z województwa podlaskiego.

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

Łącznie w naborze złożono 66 wniosków - 35 wniosków z beneficjentami wiodącymi z Litwy i 31 wniosków z beneficjentami wiodącymi z Polski.

Decyzje w sprawie wykorzystania funduszy pozostających w budżecie Programu zostaną podjęte podczas kolejnego spotkania Wspólnego Komitetu Monitorującego, które odbędzie się 1 kwietnia 2020 r.  w Wilnie.

W załączeniu przedstawiamy listę wybranych do dofinansowania projektów.

źródło: 
Departament Rozwoju Regionalnego UMWP

oprac. Aneta Kursa

Pliki do pobrania

facebook