Dodana: 4 wrzesień 2018 12:59

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2018 13:26

Wtorek z funduszami unijnymi. Projekty dla małych i dużych, dla młodzieży i seniorów, na zieloną energię i rewitalizację

Marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałkowie Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno podpisali dziś, 4 września 18 umów z gminami z całego województwa na dofinansowanie z RPO. Dzisiejsze umowy wspierają programy skierowane na przygotowanie zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub na zorganizowanie klubu seniora, na zieloną energię lub rewitalizację zabytkowych placów, budynków, czy boisk. Wartość dofinansowania to w sumie 13,7 mln zł.

Ilustracja do artykułu umowy rpo 04.09.18-1650943.jpg

- Cieszę się, że w naszym województwie możemy wspierać projekty w ramach strategii lokalnych. Przypomnę, że tylko dwa województwa, w tym właśnie podlaskie, zdecydowały się na wyodrębnienie w Regionalnym Programie Operacyjnym oddzielnych środków na RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Oddajemy tym samym w ręce mieszkańców prawo decydowania o tym, jak powinny rozwijać się miejsca, w których mieszkają i pracują – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

- Podpisujemy dziś bardzo ważne umowy z EFS dotyczące edukacji oraz nie mniej ważne na gospodarkę emisyjną. Od Państwa natomiast zależy jak sprawnie będą te projekty realizowane. Gratulujemy dobrych projektów – dodała wicemarszałek Anna Naszkiewicz.

- Zgodnie z naszą wtorkową tradycją przekazujemy w Państwa ręce dobre unijne pieniądze. W wasze ręce też oddajemy fragment odpowiedzialności za realizacje programów i szybkie ich rozliczenie - powiedział wicemarszałek Maciej Żywno.

Gmina Mały Płock. Projekt: „Klub Seniora”

Zdaniem wójta Józefa Dymerskiego w gminie brakowało miejsca, gdzie mogli by się spotykać seniorzy. Dzięki dotacji powstanie w Małym Płocku klub seniora, skierowany do osób starszych i niepełnosprawnych. Będą tam prowadzone zajęcia z psychologiem, prawnikiem, warsztaty kulinarne, zajęcia ruchowe, plastyczne (robótki ręczne) i teatralno-muzyczne. Planowane są wyjazdy: do kina, teatru, na Mazury i spotkania w ramach klubu.

- Gdy okazało się, że będziemy taki projekt realizować, odbyło się pierwsze spotkanie z seniorami i wszyscy byli zadowoleni – dodał wójt.

Wartość projektu - 105,3 tys. zł, dofinansowanie - 100 tys. zł 

Miasto Suwałki. Trzy  projekty

- Wiemy, że edukacja ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga odpowiedniego przygotowania, odpowiednio przeszkolonej kadry, specjalistycznych zajęć oraz współpracy z rodzicami. To wszystko będzie możliwe dzięki realizacji tych projektów – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

„Dzisiaj Mali, jutro Duzi”

Projekt jest skierowany do 56 uczniów i 20 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne, specjalistyczne, wspierające kreatywność. Z kolei nauczyciele zostaną przygotowani do prowadzenia indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Skorzystają ze szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Pracownie szkolne, wspomagające rozwój i służące do terapii, zostaną doposażone. Projekt zakłada ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami. Wartość projektu - 843,7 tys. zł, dofinansowanie - 799,3 tys. zł.

 „Nie jestem inny”

Wsparcie otrzyma 69 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 17 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach. Dzieci wezmą udział w zajęciach specjalistycznych, wspierających  kreatywność, zajęciach dla uczniów zdolnych. Dzięki szkoleniom i studiom podyplomowym nauczyciele zostaną przygotowani do indywidulanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. A pracownie wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii zostaną doposażone. Rodzice będą uczestniczyć w tym projekcie – współpracując z nauczycielami opiekującymi się ich dziećmi. Wartość projektu - 565,6 tys. zł, dofinansowanie -  534,9 tys. zł.

„Przez innowacje do wiedzy”

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. Dla 304 uczniów zostaną poprowadzone zajęcia, m.in. wspierające postawę przedsiębiorczą, kreatywną, matematyczno-przyrodnicze, wspomagania rozwoju i terapii. A 45 nauczycieli będzie mogło rozwinąć swoje kompetencje na szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Pracownie szkolne zostaną doposażone, szkoła zyska sprzęt informatyczny. Projekt uwzględnia współpracę z rodzicami. Wartość projektu - 1,9 mln zł, dofinansowanie - 1,8 mln zł.

Miasto Białystok. Dwa projekty:

„Chcę byś mnie zrozumiał”

Pomoc zostanie skierowana do uczniów i kadry Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku. 62 uczniów ze specjalnymi potrzebami (z niepełnosprawnością) skorzysta z zajęć terapeutycznych, warsztatów, porad i konsultacji zawodowych, a 55 nauczycieli ze szkoleń zawodowych.  Szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne, komputery i specjalistyczny sprzęt do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii. Jak przyznała dyrektor Ośrodka Ewa Łupińska jest to największy projekt w jej karierze jako dyrektora szkoły, ale niezwykle istotny, gdyż pozwoli na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Białegostoku i z terenu. Wartość projektu - 881,8 tys. zł, dofinansowanie - 837,5 tys. zł.

„Kompleksowe kwalifikacje”

Celem jest zdobycie umiejętności, kompetencji oraz wiedzy praktycznej przez 170 uczniów oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 17 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku. Szkoła zostanie doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne. Uczniowie wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego, rozwijających kreatywność, w kursach i zajęciach specjalnych. Jak powiedział dyrektor szkoły Mariusz Pęza jest to jedyna w województwie szkoła, w której uczą się niedowidzący i niewidzący na np. informatyków. Szkoła posiada 32 oddziały a kształci  w 10 zawodach, stąd niezwykle ważny projekt, który pozwoli podnieść kwalifikacje nauczycieli, a co za tym idzie lepiej przygotować młodzież do pracy. Wartość projektu - 1,7 mln zł, dofinansowanie -  1,6 mln zł.

Gmina Mielnik. Dwa projekty:

„Zielona energia w Gminie Mielnik”

- Gmina Mielnik to piękna przyroda i czyste powietrze, a dzięki tym projektom będziemy mniej spalonego węgla wydalać do atmosfery – powiedział wójt Mielnika Eugeniusz Wichowski. W ramach projektu zostanie zbudowana instalacja fotowoltaiczna 10 kW w oczyszczalni ścieków w Mielniku. Zadaniem instalacji fotowoltaicznej będzie produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne obiektu. Wartość projektu - 79,9 tys. zł, dofinansowanie - 42,2 tys. zł.

„System wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Mielnik”

Zostaną zbudowane dwie instalacje fotowoltaiczne: jedna o mocy 10 kW na ogrodzeniu orlika sportowego w Mielniku, druga (25 kW) na dachu budynku Zespołu Szkół w Mielniku.  Poza tym powstanie instalacja solarna o mocy 3,9 kW na dachu budynku Zespołu Szkół w Mielniku. Zadaniem instalacji fotowoltaicznych będzie produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne obiektów, nadwyżki energii będą oddawane do sieci. Z kolei instalacja solarna będzie podgrzewała wodę na potrzeby szkoły. Wartość projektu - 265,6 tys. zł, dofinansowanie - 150 tys. zł.

Gmina Narewka. Projekt: „Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka"

W ramach projektu zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w gminie Narewka, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Głównym celem inwestycji jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wartość projektu ogółem - 517,8 tys. zł, dofinansowanie - 282 tys. zł.

Gmina Nowogród. Projekt: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród”

Projekt polega na montażu w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Nowogród odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną, tj. instalacji fotowoltaicznych, służących do produkcji energii elektrycznej oraz kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Pojawi się 48 instalacji fotowoltaicznych i 52 kolektory słoneczne. Wartość projektu - 1,6 mln zł, dofinansowanie - 971 tys. zł.

Gmina Wysokie Mazowieckie. Projekt: „Rewitalizacja obszaru Gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan oraz punktów obsługi rowerzystów”

We wsiach: Brok, Gołasze-Górki, Jabłoń-Uszyńskie, Osipy-Kolonia, Stara Ruś, Wiśniówek, Wólka Duża i Mała, Zawrocie-Nowiny zostaną wybudowane place zabaw, altany oraz punkty obsługi rowerzystów. Jak podkreślił wójt Krzysztof Krajewski projekt pozwoli na zbudowanie obiektów, na których czas wolny będą mogli spędzać mieszkańcy, ale też wpłynie na  wygląd estetyczny tych miejscowości. Wartość projektu - 449 tys. zł, dofinansowanie - 368 tys. zł.

Miasto Brańsk. Projekt: „Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni łączącej dawny Rynek z rzeką Nurzec”

Na terenie łączącej dawny rynek z rzeką Nurzec zostanie rozebrany fragment nawierzchni z płyt ażurowych i ułożony na nowo. Poza tym, będą wykonane chodniki, plac rekreacyjny, ławki, kosze na śmieci oraz elementy zieleni. Projekt przewiduje wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz montaż lamp LED. Wartość projektu - 347,9 tys. zł, dofinansowanie - 293 tys. zł.

Gmina Gródek. Dwa projekty:

„Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską”

Gmina Gródek wyremontuje budynek byłej szkoły w Wiejkach i urządzi tam świetlicę wiejską. Wykona zbiornik na ścieki i studnię wraz z przyłączem do budynku, ogrodzi nieruchomość, wybuduje plac zabaw. Wartość projektu - 412,8 tys. zł, dofinansowanie: 367,4 tys. zł.

„Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską”

Kolejna świetlica wiejska powstanie w budynku po Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosiółkach. Gmina wykona przebudowę, a także zbiornik na ścieki i studnię, ogrodzenie oraz siłownię zewnętrzną. Wartość projektu - 290 tys. zł, dofinansowanie - 258 tys. zł.

Gmina Wasilków. Projekt: „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Wasilkowie”

Gmina Wasilków przebuduje boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mickiewicza 2 w Wasilkowie. Zainstaluje tam również oświetlenie, wykona kanalizację deszczową. Jak powiedział burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski to miejsce w centrum miasta 15 lat czekało na zagospodarowanie, a dzięki temu projektowi zrealizowanie inwestycji stało się możliwe. Wartość projektu - 1,2 mln zł, dofinasowanie - 670 tys. zł.

Gmina  Knyszyn. Projekt: „Rewitalizacja rynku w Knyszynie”

Gmina Knyszyn odnowi zabytkowy rynek w centrum miejscowości. Utwardzi alejki kostką kamienną, wybuduje chodniki, oświetlenie, obelisk z płytą pamiątkową, ławki, fontanny.

– Knyszyn to ulubione miejsce Zygmunta Augusta, nadał mu prawa miejskie w 1568 r. Od 450 lat rynek naszego miasta czeka na odnowienie a teraz możemy to przedsięwzięcie zrealizować i rynek zostanie zrewitalizowany – powiedział burmistrz Knyszyna Jarosław Chmielewski.

Wartość projektu - 1 mln zł, dofinansowanie - 606 tys. zł.

Gmina  Michałowo . Projekt: „Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki”

Gmina Michałowo odnowi zabytkowe centrum Jałówki. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie elementów małej architektury (w tym ławek), instalacji wodociągowej, elektrycznej, oświetlenia terenu, zamontowanie pomp i oświetlenia fontanny. Zostaną też wybudowane chodniki i place na terenach wypoczynkowo-rekreacyjnych. Wartość projektu -  723,8 tys. zł, dofinansowanie -  499 tys. zł. 

ADB Spółka z O. O.

Projekt: „Budowa zakładu i wdrożenie produkcji systemu modułowych belek ażurowych do konstrukcji szkieletowych przy zastosowaniu energooszczędnych technologii  wytwarzania”

Przedmiotem projektu jest komercjalizacja własnego wynalazku (zgłoszonego do ochrony patentowej), jakim jest ,,Modułowy segment konstrukcji szkieletowej oraz system połączeniowy modułowych segmentów konstrukcji szkieletowych". Aby ta komercjalizacja stała się możliwa, konieczne jest stworzenie zaplecza infrastrukturalnego. Dzięki dotacji,  firma zbuduje zakład produkcyjny, kupi park maszynowy i uruchomi produkcję modułowych systemów. Wartość projektu - 6 mln zł, dofinansowanie - 3,5 mln zł.  

(oprac. at)

facebook