Dodana: 23 lipiec 2019 13:55

Zmodyfikowana: 23 lipiec 2019 13:55

Więcej środków na aktywną integrację

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu budżetu konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczącego wsparcia osób najbardziej potrzebujących z naszego regionu. Oznacza to, że dofinansowanie z RPO otrzyma jeszcze więcej projektów, które spełniły wymogi i zostały ocenione pozytywnie.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie Zarzadu 23.07-3.jpg

Obecnie pula konkursu wynosi 32 miliony złotych, czyli o 12 milionów więcej niż zakładano pierwotnie.

Nabór trwał od 28 marca do 19 kwietnia 2019 roku. O dofinansowanie projektów mogły ubiegać się instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego, miasta Białystok, Łomża, Suwałki i Bielsk Podlaski oraz organizacje pozarządowe w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego wymienionych miast.

Projekty miały dotyczyć integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także ich aktywizacji – społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziano na grudzień.

kg

 

facebook