Dodana: 17 grudzień 2019 13:56

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2019 13:56

Więcej pieniędzy na opiekę dla potrzebujących

O 4 miliony złotych został zwiększony budżet konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekty zakładające rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tak zdecydował dziś, 17 grudnia, Zarząd Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Zarząd 17.12 2.jpg

Chodzi o konkurs z działania 7.2.1. Nabór wniosków zakończył się 28 czerwca 2019 roku. Do oceny formalno-merytorycznej zostało skierowanych aż 17 wniosków. A budżet konkursu wynosił 10 mln zł. Zwiększenie puli do 14 mln zł pozwoli przyznać dofinansowanie większej liczbie przedsięwzięć.

W konkursie tym można było uzyskać dofinansowanie na:

  • usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych oraz usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami,
  • działania skierowane do rodzin (w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze), dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą, a także dzieci w nich umieszczonych,
  • mieszkania chronione i wspomagane (treningowe lub wspierane),
  • deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki, systemów przywoławczych.

blm

facebook