Dodana: 25 marzec 2019 15:51

Zmodyfikowana: 25 marzec 2019 15:51

Spotkanie dot. konkursu w ramach Działania 1.5 - wspieranie przedsiębiorczości na obszarze Natura 2000 w Suwałkach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach wraz z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura2000.

Na pierwszym planie na niebieskim tle napis "Zapytaj o Fundusze Europejskie". W tle urzędniczka.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 28 marca 2019 r. w godz. 10.00 –13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach (Osiedle II 6A, sala nr 1, parter).

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów, mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000) i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej.

Program spotkania:

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 Źródła informacji o funduszach europejskich, w tym prezentacja Sieci PIFE
10:15– 11:30 Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach naboru wniosków na projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw , Działanie 1.5 RPOWP.
warunki wsparcia i zasady aplikowania o dofinansowanie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:30 – 12:45 Cd. możliwości uzyskania dofinansowania w ramach naboru wniosków na projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw , Działanie 1.5 RPOWP.
12:45 – 13:00 Pytania od uczestników i konsultacje indywidualne


Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego faksem na numer: 87 563 02 77 lub e'mailem na adres: lpi@ares.suwalki.pl.

Rekrutacja na spotkanie będzie prowadzona do 27 marca 2019r. do godz. 15.00.

Dodatkowych informacji o spotkaniu udzielają pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach pod numerami telefonów: (87) 563 02 19, (87) 563 02 11, (87) 563 02 76.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Dojazd do budynku


Najbliższe przystanki:

ul. Noniewicza/PWSZ ok. 100 m – linia 6, 12, 18
1 Maja/Pętla ok. 180 m – linia 3, 4, 5, 7, 8, 10
Plac Marii Konopnickiej ok. 400 m – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 21
Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.


Dostępność budynku


Parking bezpłatny przed wejściem do budynku wjazd od strony ul. Ciesielskiej i od strony ul. Osiedle II. Wejście do budynku od strony ul. Osiedle II z możliwością dojazdu samochodem i podjazdem dla wózków inwalidzkich. Przy wejściach do budynku nawierzchnia z kostki brukowej. Pomieszczania (w tym toaleta dla niepełnosprawnych) oraz sala konferencyjna zlokalizowane na parterze budynku co ułatwia dostęp dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózku.
Pomieszczenia LPI FE są wyposażone w sprzęt ułatwiający komunikację osobom niedosłyszącym (pętla indukcyjna).

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A,
16-400 Suwałki
tel. 87 563 02 19

facebook