Dodana: 30 maj 2019 08:12

Zmodyfikowana: 30 maj 2019 08:12

Rola OZE w rozwoju województwa

Ujęcie Odnawialnych Źródeł Energii w dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym oraz priorytety polityki spójności na lata 2021-2027 w kontekście OZE – to temat wystąpienia dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanny Sarosiek podczas Okrągłego Stołu OZE w ramach V Międzynarodowego Kongresu Eko Forum. Spotkanie odbyło się 28.05 br. w Supraślu.

Uczestnicy spotkania przy stole. Na dalszym planie dyrektor Joanna Sarosiek.

Dyskusja była poświęcona miejscu i roli Odnawialnych Źródeł Energii w rozwoju naszego regionu, także w kontekście trwającej aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Uczestnicy spotkania sygnalizowali potrzebę zwiększenia wsparcia dotyczącego biomasy i instalacji biogazowych na terenie regionu, które stanowią jego potencjał. Wskazano, że przyszłością jest także fotowoltaika. Uznano, że problemem jest nadal brak świadomości społecznej dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii, w związku z czym potrzebna jest edukacja społeczeństwa. Podkreślono także pozytywny wpływ OZE na środowisko.

Spotkanie okrągłego stołu OZE podsumował Jan Krzysztof Stawnicki, r
edaktor naczelny Magazynu OZEON, wydawca, inicjator oraz realizator licznych projektów biznesowych. Przy okazji zaprosił uczestników na kolejną edycję Kongresu Eko Forum w przyszłym roku.

facebook