Dodana: 7 październik 2019 10:09

Zmodyfikowana: 7 październik 2019 10:09

Realizowany jest projekt drogowy Powiatu Białostockiego i Obwodu Grodzieńskiego w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Projekt „Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem” (akronim TransGoverNet) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ. Beneficjentem wiodącym jest Powiat Białostocki (PL), który realizuje ten projekt wspólnie z Grodzieńskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym (BY), Komunalnym Przedsiębiorstwem Projektowo-Remontowo-Budowlanym „Grodnoobldorstroj” (BY) oraz Gminą Gródek (PL). Całkowiota wartość projektu to 2,5 mln euro, zaś dofinansowanie z Programu PL-BY-UA wynosi 2,14 mln euro. Wszyscy partnerzy połączyli siły, aby wspólnie rozwijać transgraniczną infrastrukturę transportową w swoich regionach (łącznie przebudowanych zostanie 14,9 km dróg) .

Ilustracja do artykułu image003.png

Realizację projektu rozpoczęto 1 lutego 2019 r. Zaczęto od przebudowy drogi powiatowej Krynki - Kruszyniany - Łużany - Bobrowniki. Do tej pory przebudowano trzy przepusty oraz ułożono wierzchnią warstwę drogi (asfalt i nawierzchnia bitumiczna) o długości 2,1 km. Obecnie trwają prace wykończeniowe polegające na budowie chodników, ustawieniu barier ochronnych oraz umocnieniu skarp. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 listopada 2019 r. W lipcu podpisano także umowę na przebudowę drogi gminnej w Bobrownikach. Położono nawierzchnię asfaltową wraz z chodnikami z betonowych płyt po obu stronach drogi lub utwardzonym poboczem o szerokości 1 m na niektórych odcinkach. 4 października, przeprowadzono odbiór końcowy prac wykonanych w ramach projektu inwestycyjnego. Aktualnie podpisywane są umowy na dwie sesje warsztatów oraz przygotowanie trzech tematycznych ekspertyz. Po stronie białoruskiej, prace prowadzone są szybciej niż planowano. Prace budowlane na drodze Svyatsk - Vasilevichi - Ostash - Kadysh zostały już zakończone. Ułożono nową nawierzchnię asfaltową o długości 6,5 km, chodniki i ścieżkę rowerową, zbudowano także 14 przepustów i 4 przystanki autobusowe. Dalsze etapy prac są jeszczew trakcie realizacji.

 

Zgodnie z umową grantową, projekt powinien zostać zakończony 31 stycznia 2021 r.

 

Więcej informacji na stronie link do strony znajduje sie TUTAJ  

 

facebook